Många assistansbolag i Malmö

I Skåne finns år 2018 drygt 170 utförare av personlig assistans. Om du har fått ett tillstånd för personlig assistans är du fri att välja vem som ska ha ansvar för din personliga assistans. I Malmö kan du vända dig till kommunen eller något av de många assistansbolag...