Beställa catering från restauranger

Det finns många vägar till bra catering i Stockholm. Å ena sidan kan man ta kontakt med företag som specialiserat sig på catering som tjänst. En ytterligare möjlighet är att titta närmare på de restauranger som i någon form erbjuder catering. Till skillnad mot att...

Vanliga frågor kring fönsterputs

Här har några av de vanligaste frågorna samlats kring fönsterputs. Frågor och svar är tagna från ett par städföretag i Stockholm och deras FAQ (Frågor och Svar). Måste jag vara hemma när fönsterputsaren kommer? Nej, du måste inte vara hemma om du inte vill. Däremot...