Hållbara fonder

I vardagligt tal talas ofta om etiska fonder, hållbarhetsfonder eller etikfonder. Det internationella samlingsnamnet brukar vara SRI-fonder (Sustainable and Responsible Investments), vilket på svenska översätts med hållbara och ansvarsfulla placeringar. Med alla dessa...