Global fondförvaltning

I den antika kinesiska mytologin anses enhörningar vara sällsynta och lyckosamma varelser som dyker upp i samband med en stor ledares födsel eller död. Idag ser dock situationen för de kinesiska enhörningarna, det vill säga privata bolag som värderas till en miljard dollar eller mer, betydligt sämre ut.

Advisors förvaltning av PPM-fonder

Den kinesiska marknaden är en spännande men stundtals oberäknelig sådan. Detta gäller även den globala marknaden i stort, och därför kan det ofta vara skönt att lämna över ansvaret för fondförvaltningen till en professionell fondförvaltare. Advisor är en förvaltare som även erbjuder sina kunder en traditionell fondförvaltning men specialiserar sig på att förvalta PPM-fonder. Bolaget startades 1997 och ägnade sig åt kapitalförvaltning men insåg snabbt att det fanns ett behov hos det svenska folket för kompetent förvaltning av PPM-sparandet.

Advisor har verkat på marknaden sedan PPM-fonderna infördes den 1 januari år 2000, och i egenskap av specialister på PPM-förvaltning kan de ge dig en god avkastning på dina premiepensionsfonder. Sedan år 2000 har deras genomsnittliga årsavkastning varit 11 procent per år. Det är 4 procent högre än den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet som helhet och dessa procent gör i det långa loppet en stor skillnad för storleken på den premiepension du kan ta ut när du väljer att gå i pension. Det är nämligen avkastningen och det antal år du har kvar till pensionen som tillsammans avgör hur mycket ditt PPM-innehav procentuellt sett kan växa framöver.

Potentiella erövrare på den globala marknaden

Fyra av de sju högst värderade privata bolagen i hela världen är idag kinesiska sådana. Alla dessa fyra bolag har dessutom grundats under de senaste sju åren. Det rör sig om bland annat Didi Chuxing, den kinesiska motsvarigheten till Uber, smartphonetillverkaren Xiaomi, som båda värderas högre än Snapchat och Airbnb. Hela fem kinesiska bolag värderas idag högre än 10 miljarder dollar och totalt 37 bolag värderas till en miljard dollar eller mer.

En gång i tiden avfärdades de kinesiska företagen som copycats men den tiden är nu förbi. Numera ses de istället som potentiella erövrare på den globala marknaden. Travis Kalanick, grundaren av Uber, har förutspått att mer innovation och entreprenörskap kommer att ske i Kina och landets huvudstad Peking än i Silicon Valley under de närmaste fem åren. Sex månader efter detta uttalande offentliggjorde han att Didi Chuxing, den tidigare konkurrenten, skulle ta över Ubers verksamhet i Kina.

Enhörningar ploppar upp i en allt snabbare takt världen över och Kina är inget undantag. Mellan 2010 och 2013 värderades bara ett enda kinesiskt bolag per år till en miljard dollar eller mer. 2014 såg fem nya kinesiska enhörningar dagens ljus och hela 19 enhörningar trädde fram under 2015. Så här långt i år har 10 nya enhörningar kommit fram i Kina.

Förväntningar på enhörningarna

Skepsisen kring de skyhöga värderingarna växer dock och vissa menar att ett företag som är en enhörning på papperet är just en pappersenhörning. Jenny Lee på investmentbolaget GGV Capital menar att det inte betyder någonting förrän företagen kan visa upp ett värde som de ger sina kunder och som kunderna är villiga att betala för. Nystartade företag i Kina har också börjat att acceptera allt lägre värderingar. Det är svårt att se att alla dessa enhörningar ska kunna behålla sina värderingar och leva upp till de högt ställda förväntningar som omvärlden har på dem.

Förväntningarna på de kinesiska techbolagen steg efter att e-handelsbolaget Alibaba genom sin börsintroduktion fått ihop 25 miljarder dollar, vilket är den högsta siffran någonsin för en börsintroduktion. Bolagets framgång gav företaget rubriker världen över och satte Kina på kartan. Idag tävlar investerarna med varandra om att hitta det nästa Alibaba bland de kinesiska uppstartsföretagen. Mellan 2012 och 2015 femdubblades den summa som riskkapitalister pumpar in i kinesiska internetbolag. Förra året uppgick summan till 20,3 miljarder dollar, vilket överskuggar de 16,3 miljarder dollar som under samma tidsperiod investerades i amerikanska internetbolag. Även antalet registrerade riskkapitalbolag i Kina ökade från ungefär 100 stycken år 2000 till fler än 10 000 under förra året.

Allt som glittrar är inte guld

Tre månader efter Alibabas börsintroduktion lyckades Xiaomi under en investeringsrunda landa en värdering på makalösa 46 miljarder dollar, vilket under en kortare tid gjorde bolaget till den största enhörningen i världen innan Uber senare övertog förstaplatsen. Glädjen varade dock inte särskilt länge utan Xiaomi fick snart se sig rasa på från första till fjärde plats på försäljningslistan bland Kinas smartphonetillverkare. Under de senaste 18 månaderna har bolagets värde minskat med 90 procent, vilket gör att de idag värderas till drygt 4 miljarder dollar. Även om bolaget fortfarande i allra högsta grad är att betrakta som en enhörning, är det alltså inte klackarna i taket-stämning som för närvarande råder hos den kinesiska smartphonetillverkaren.

En annan av de kinesiska smartphonetillverkarna, Lenovo Group, har en ungefär lika stor andel av smartphonemarknaden i Kina och värderas till 7 miljarder dollar. Lenovo är dessutom världens största tillverkare av PC-datorer. Med bakgrund av detta är den ursprungliga värderingen av Xiaomi på drygt sex gånger Lenovos värde minst sagt överdrivet. Xiaomi själva menar att företaget under sin senaste investeringsrunda värderades till 46 miljarder dollar och att det inte har förekommit några transaktioner sedan dess, och vill i övrigt inte kommentera bolagets värdering.

 

Framtiden för de kinesiska enhörningarna

De kinesiska enhörningar som har fått se sina planer för världsherravälde grusas är flera. Till och med Didi Chuxing, som alltså lyckades mota bort Uber från den kinesiska marknaden, kan nu få svårt att expandera på grund av regeländringar i Kina. De största städerna i landet har föreslagit nya regler som skulle innebära att de förare som använders sig av taxi- och samåkningsappar ska vara lokalinvånare. Detta utgör ett problem för Didi eftersom större delen av deras förare i till exempel Shanghai inte uppfyller detta villkor. Bolaget försöker få de lokala myndigheterna att förändra eller helt slopa dessa regler. Hur många av det 30-tal enhörningar som idag finns i Kina som verkligen är värda en miljon dollar är med andra ord högst oklart. Förmodligen är några det men långt ifrån alla.