Företag inom åkerinäringen verkar i en bransch som kommer med ett flertal lagar och regelverk. Det finns speciella riktlinjer beroende på;

  • Vad som fraktas
  • Hur varor fraktas
  • Var dessa varor fraktas
  • Vilka gränser som korsas från upphämtning till leverans av varor

Utöver de regler som går in under den bredare definitionen av transporträtt, gäller även EU förordningar som anger villkoren för transporter generellt. För såväl beställare som utförare finns skäl att sätta sig in i dessa regelverk, eller att ta kontakt med jurister som jobbar med transporträtt specifikt. På detta sätt kan man ha ”kött på benen” när det gäller avtalsskrivning och offerter.

Vem tar ansvar för det här? -ansvarsbegränsningar inom transporträtten

När man beställer frakt av varor, oavsett om det gäller inrikes eller utrikes, behöver man hålla isär ansvarsfrågan från övriga ersättningsmöjligheter. Det finns generellt en ansvarsbegränsning man som transportör kan förlita sig på, men även denna kan komma att ifrågasättas. Allt utifrån hur man agerat under handhavandet av varorna samt under transporten generellt. Den som agerat vårdslöst kan under vissa förutsättningar stå ansvarig för betydligt högre summor än vad som hade gällt om ansvarsbegränsningen varit intakt.

Nu är ribban hög vad gäller ansvarsbegränsning baserat på tidigare domar från högsta domstolen, så risken att behöva stå ansvarig för eventuell vårdslöshet är begränsad. Dock inte obefintlig. Detta är någonting som kan vara bra att känna till i dialoger som rör transporträtt och hur man skall resonera när det kommer till transport av varor.

Beroende på hur och var någonting fraktats, finns specialavtal om riskövergång och ansvar. Det är inte ovanligt att man som beställare av transport inte fullt satt sig in i var riskövergången sker. Är det vid leverans, landsgräns, lastning eller annorstädes i den kedja en transport innebär? Detta är frågor so har avgörande inverkan på ersättningsärenden och ansvar. De som jobbar med transporträtt på daglig basis kan redogöra för vad som gäller och hur man bäst kan sätta upp fraktavtal. Skulle någonting ha inträffat är det personer med denna kompetens som kan hitta rätt sätt att gå fram i ärendet man har på bordet.