Fönsterbyte, eller renovering – vad är bäst?

Visste du att ca en tredjedel av inomhusvärmen slinker ut genom fönstren, om dom är av äldre och ej av energieffektiv modell? På lång sikt bidrar det till onödigt höga uppvärmningskostnader och det kan i många fall vara värt att kosta på ett fönsterbyte. Dom så...

Ett stambyte – för de boende

Ett stambyte är ett omfattande projekt. För många känns det påfrestande att badrummet behöver rivas upp och att hemmet blir till en arbetsplats. Idag är det enklare att vara boende under ett stambyte jämfört med för ett par år sedan – men vad gäller egentligen? Du kan...

Byte från vanlig dörr till säkerhetsdörr

Det finns många bra anledningar att byta ut sin gamla ”vanliga” dörr till en säkerhetsdörr. Att döma av namnet är det just säker, och ger ett bättre skydd på flera punkter. En säkerhetsdörr är kanske inte omöjlig att bryta upp men det är svårare och tar längre tid....