Det finns många bra anledningar att byta ut sin gamla ”vanliga” dörr till en säkerhetsdörr. Att döma av namnet är det just säker, och ger ett bättre skydd på flera punkter. En säkerhetsdörr är kanske inte omöjlig att bryta upp men det är svårare och tar längre tid. Den skyddar bättre mot brand och har en bättre förmåga att stänga ute oljud. Ett byte tar inte särskilt lång tid även fast det innefattar flera moment. Här kan du läsa hur det går till, från början till slut.

Demontering av gammal dörr

För att ge plats och åt en säkerhetsdörr behöver man självklart börja med att plocka bort den gamla. Dörren plockas ned och vanligtvis även karmen, eftersom även den kan vara bristfällig när det kommer till säkerhet. Kvar blir alltså bara en dörröppning, som för stunden inte ser så rolig ut. Men härifrån går det fort – fortsättning följer!

Montage av säkerhetsdörr

För att ha något att fästa en säkerhetsdörr i behövs en tillhörande karm och det är första steget i den nya installationen. Karmen kommer på plats och säkerhetsdörren lyfts på plats. Den balanseras och fästs sedan med betongskruv. Nu finns möjligen en glipa mellan den nya karmen och väggen – denna tätas vanligen med ett brandsäkert fogskum eller silikon. När dörren är väl är på sin plats genomförs även:

  • Montering av lås och handtag – Det är vanligt att lås och handtag monteras fast först efter att den nya säkerhetsdörren hänger där den ska. Detta är ett snabbt jobb för den erfarne – tar inte mer än ett par minuter.
  • Övriga detaljer monteras – Det är förvisso relativt ovanligt med brevinkast på en säkerhetsdörr, men det förekommer. Har man valt att ha ett sådant monteras även det i slutet av installationen. Även speglar och andra detaljer tillhör sådant som sker i det sista steget, samt om man valt att ha tillexempel träpanel på in,- och/eller utsida av dörren.

När den nya säkerhetsdörren är monterad och klar testas den på det simplaste av sätt – den öppnas och stängs ett par gånger och man testar att vrida om låset. Detta görs för att se att allt funkar som det ska, att dörren hänger rakt och så vidare. När allt är klart kan man sedan sova gott om natten med vetskapen om att den nya dörren skyddat mot både inbrottstjuvar, brand och störande ljud utifrån.