Vad är preferensaktier?

Undrar du vad preferensaktier är? De kallas ibland för “preffar” och är aktier i ett bolag med förtur till aktieutdelning. Du som äger aktier av detta slag går med andra ord före i kön till utdelningar medan ägare av stamaktier snällt får vänta på sin tur att...

Hållbara fonder

I vardagligt tal talas ofta om etiska fonder, hållbarhetsfonder eller etikfonder. Det internationella samlingsnamnet brukar vara SRI-fonder (Sustainable and Responsible Investments), vilket på svenska översätts med hållbara och ansvarsfulla placeringar. Med alla dessa...