Undrar du vad preferensaktier är? De kallas ibland för “preffar” och är aktier i ett bolag med förtur till aktieutdelning. Du som äger aktier av detta slag går med andra ord före i kön till utdelningar medan ägare av stamaktier snällt får vänta på sin tur att tilldelas utdelning. Om företaget skulle gå i konkurs har du också förtur till bolagets tillgångar medan de aktieägare som har stamaktier står näst på tur.

Det är denna förtur (eller preferens) som har givit aktieslaget dess namn. Förturen består alltså i att du tillhör de första som får utdelning om bolaget bestämmer sig för att göra en aktieutdelning. När det kommer till preffar är den procentuella utdelningen fast – du får med andra ord fasta utdelningar innan någon utdelning kan göras till ägare av andra aktieslag.

Preferensaktier kan vara en viktig krydda i en aktieportfölj. Detta då de är en slags hybrid mellan stamaktier och obligationer. Många investerare föredrar den fasta och stabila utdelning som preffar erbjuder.

Vad är preferensaktier bra för?

Preffar är särskilt populära bland investerare som har varit i marknaden under en längre tid. En anledning till detta är den stabilitet som preferensaktier ger, en annan är att utdelningen ofta är betydligt högre än den utdelning som delas ut till ägare av stamaktier.

Men exakt vad är preferensaktier egentligen bra för?

På senare år har det blivit allt vanligare med preffar på den svenska aktiemarknaden. Och även om de kanske inte har varit lika heta bland investerare i den tjurmarknad där tillväxtaktier har erbjudit extremt hög avkastning, är sannolikheten stor att allt fler investerare kommer att söka sig till preferensaktier i takt med att vi framöver går in i en björnmarknad. För när andra värdepapper inte längre överavkastar kommer marknadens blickar att vändas mot andra tillgångar som kan ge en god avkastning över tid.

Bör jag investera i preffar?

Som investerare kan du gynnas av att få säkrade utdelningar under en längre tidsperiod. Om sådana aktieutdelningar lockar dig kan du gynnas av att investera i preffar. Även ägare av preferensaktier kan dock bli snuvade på aktieutdelningen. Därför är det svårt att ge ett rakt och entydigt svar på denna fråga.