Visste du att ca en tredjedel av inomhusvärmen slinker ut genom fönstren, om dom är av äldre och ej av energieffektiv modell? På lång sikt bidrar det till onödigt höga uppvärmningskostnader och det kan i många fall vara värt att kosta på ett fönsterbyte. Dom så kallade energieffektiva fönstren håller värmen bättre, då dom i regel består av tre glas istället för två. Men för att det ska löna sig finns även andra saker att ta hänsyn till – läs mer om det här.

Fönster som kan renoveras

Det är inte alla typer av fönster som är optimala för renovering. Främst är det klassiska träfönster som kan renoveras – och då ofta genom att man skrapar dom och lägger på ett nytt lager med skyddande färg. Färgen på träfönster håller i många år om arbetet utförs på ett korrekt sätt.

I vissa fall kan större åtgärder behövas, till exempel om det finns rötskador. Då behöver man helt enkelt byta ut den del som är skadad. Att genomföra fönsterrenovering är ett bra alternativ om man upplever att dom håller värmen som dom ska, och kanske även för den som bor i ett gammalt hus och verkligen vill bevara ursprunget.

En annan gång då renovering kan vara ett bättre alternativ än ett fönsterbyte är när endast nya fönster planeras. Om inte fasaden och isoleringen håller måttet, eller om uppvärmningssystemet är gammalt och slött, finns en risk att nya fönster inte kommer göra någon skillnad för värmens skull. Därmed kan det ses som en onödig kostnad och kanske värd att skjuta på framtiden, då fler åtgärder kan göras i samband med bytet.

Då är ett fönsterbyte ett bättre val

För den som däremot bytt fasad och/eller låtit installera ett nytt värmesystem kan ett fönsterbyte också vara bra att planera in – just för energieffektivitetens skull. På så vis kan man komma att minska uppvärmningskostnaderna avsevärt, eftersom inomhusluften kommer stanna kvar just inomhus.

Såhär är ett energieffektivt fönster uppbyggt:

  • Två eller tre glas, ihopsatt i en isolerruta
  • Hermetiskt tillslutet mellanrum, ofta fyllt med ädelgas

Genomför man ett fönsterbyte av detta slag kan man också räkna med att solvärmen kommer träna in genom fönstren, men att inomhusvärmen som sagt får svårare att ta sig ut.