Ett stambyte är ett omfattande projekt. För många känns det påfrestande att badrummet behöver rivas upp och att hemmet blir till en arbetsplats. Idag är det enklare att vara boende under ett stambyte jämfört med för ett par år sedan – men vad gäller egentligen?

Du kan bo kvar under arbetets gång

Förut fick de boende lämna bostaden medan arbetet pågick, och fastighetsägaren fick sätta upp baracker som tillfälliga bostäder. Så är det vanligtvis inte längre. De flesta firmor utför idag byten med så kallade ”kvarboende”.

Som regel brukar firmorna idag skärma av områden där arbeten inte skall ske, så som till exempel sovrum och vardagsrum. Fastighetsägare och firman ser tillsammans till att det finns provisorisk tillgång till nödvändigheter, så som:

  • Varm- och kallvatten
  • dusch
  • toalett

Dina husdjur kan bo kvar under ett stambyte – men det bullrar

Inför arbetet är det inte ovanligt med boende som är oroliga för sina husdjur. Det korta svaret är att de kan bo kvar – men att det kan bullra och låta mycket. Vissa löser det genom att låta djuret vara i det tystaste rummet under arbetets gång. Om det är mycket känsligt för oljud är det dock kanske säkrast att hitta en djurvakt.

Du kan påverkas även innan och efter arbetet i din bostad

Det är möjligt att de boende påverkas av arbetet kring ett stambyte även efter och innan de har varit inne i bostaden. Till exempel kan avlopp eller vatten behöva stängas av i din bostad i samband med arbete i en annan bostad i fastigheten. Seriösa firmor gör dock sitt bästa för att ge ut information om det här i så god tid som möjligt innan det sker.

Det kan bullra rejält

Många undrar om det låter mycket under ett stambyte. Det korta svaret är att ja, det kan förekomma mycket oljud under arbetet. Mest låter det i den inledande delen av arbetet i din bostad, när väggar och golv behöver rivas eller bilas. Firmorna känner till det här och brukar planera för att rivningsarbetet ska utföras så effektivt som möjligt.

Var beredd på att det tar tid

Det är svårt att säga på rak arm hur lång tid en given bostad påverkas i samband med att rör och stammar byts. Dock bör man räkna åtminstone ca fem veckor, men det är inte ovanligt att det tar upp till två månader.