Oavsett vilken assistansförmedling som väljs innebär det en extra trygghet mot att själv jämföra assistansbolagen. Detta tack vare att de ställer tydliga krav på vilka som får vara med i jämförelsen.

Att välja assistansbolag med hjälp av en assistansförmedling har flera tydliga fördelar. Många väljer denna väg för att få hjälp att hitta och jämföra flera assistansbolag. För andra är det tryggheten som denna väg ger som väger tyngst. En trygghet gällande kontroll som är svår att nå egen hand. Ett exempel tas från Assistansförmedling.se som har 11 grundläggande krav för att de ska samarbeta med ett assistansbolag. Hos denna assistansförmedling kommer assistansbolag enbart jämföras om de uppfyller kriterierna.

Ledning – Företaget träffar alltid ledningen och ägaren till assistansbolaget
Drivkraft – Varför startades bolaget och vad driver dem framåt?
Kontor – Besök sker på bolagets kontor och träff sker med andra som jobbar där.
Referens – Krav är att assistansbolagen ska ha minst 10 kunder så att tydliga referenser ska kunna tas.
Ekonomi – Genom att titta på offentliga siffor kan de göra sig en överblick över bolagets ekonomi. Bland annat får inte vinsten vara för stor i förhållande till omsättningen.
IVO – Assistansbolaget ska ha tillstånd från IVO
Kollektivavtal – Alla anställda ska vara omfattas av kollektivavtal
Fri juridisk hjälp – Denna hjälp ska vara gratis.
Ekonomisk rapport – Hur fördelas de pengar som företaget får för assistansen?
Kundanpassat – Assistansen ska kunna anpassas efter kundens önskemål
Villkor – Löner och andra arbetsvillkor gås igenom. Är de för dåliga är risken att de anställda snabbt slutar vilket skapar en onormal stor personalomsättning.

Trygghet och enkelhet för personlig assistans

De assistansbolag som en assistansförmedling samarbetar med behöver alltså visa upp att man är seriös och stabil. Det är få bolag som efter att de startats upp direkt kan få igenom ett samarbete med en assistansförmedling. Istället behöver de visa upp att de är ”värda” att få vara med i jämförelsen. För personer som använder assistansförmedling innebär detta alltså en stor trygghet. Att själv kontrollera upp kollektivavtal, att bolagen är kundanpassade och har godkända villkor skulle ta väldigt mycket tid. Men genom att välja assistansbolag via en förmedlare får man del av denna säkerhet direkt. Även om de flesta väljer assistansförmedling utifrån att man enkelt kan jämföra och välja assistansbolag så finns alltså även tryggheten som en fördel för att gå denna väg.

För att se vidare om personlig assistans finns sidor som denna: https://www.assistansförmedling.se/.