Konsultläkare har länge varit en viktig del av vårt svenska sjukvårdssystem. Deras roll har dessutom bara ökat i betydelse med tiden. Detta yrke lockar många läkare tack vare den attraktiva flexibiliteten. Men en av de aspekter som diskuteras mest är den lön som stafettläkare får. I den här artikeln granskar vi löneskillnaderna mellan dessa konsultläkare och läkare med fast anställning. Vi diskuterar även för- och nackdelarna med dessa olika lönestrukturer.

Skillnaderna i lön som stafettläkare respektive fast anställd läkare

När det kommer till den lön som stafettläkare får gäller vanligtvis följande:

 • Högre grundlön. Konsultläkare kan ofta förhandla om en högre grundlön jämfört med sina fast anställda kollegor
 • Tillägg. Många uppdrag kommer dessutom med extra tillägg, såsom ersättningar för och boende.

Fast anställda läkare har istället en lönestruktur som präglas av:

 • Stabil inkomst. Fast anställa läkare har en garanterad månadsinkomst och behöver inte oroa sig för att behöva vara utan arbete under en viss tid.
 • Förmåner. De har även tillgång till tjänstepension, sjukvårdsförmåner och semesterdagar.

För- och nackdelarna med de två lönestrukturerna

Så vilka är då för- och nackdelarna med dessa bägge lönestrukturer, kanske du undrar?

Fördelar och nackdelar med att arbeta som stafettläkare

Fördelarna med att ha en lön som stafettläkare och att jobba på det sättet är:

 • den ekonomiska friheten
 • flexibiliteten att kunna välja uppdrag och specialisering
 • möjligheten att arbeta i olika delar av landet eller utomlands.

Nackdelarna kan istället vara att:

 • inkomsten i vissa fall kan variera en del från en månad till en annan
 • det kan i vissa fall kännas lite mindre tryggare att jobba på det här sättet.

Fördelar och nackdelar med att vara anställd läkare

Fördelarna med att istället vara fast anställd läkare är:

 • anställningstryggheten
 • de regelbundna arbetstiderna och semestern.

Nackdelarna är:

 • den lägre flexibiliteten
 • den vanligtvis lägre grundlönen jämfört med en stafettläkares.

Så är det då bäst att vara konsultläkare eller fast anställd läkare? Utifrån dessa olika faktorer behöver du alltså fatta ditt eget beslut. Förhoppningsvis kan de olika för- och nackdelar med de båda varianterna som vi belyser här hjälpa dig att identifiera det bästa alternativet för just dig!