Avloppsrenovering är en bred kategori av olika tjänster. Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta vilken slags renovering som krävs – eller om det ens krävs. Det enklaste sättet att avgöra detta är med en rörinspektion.

Varianter på avloppsrenovering

 • Relining
  Relining är ett prisvärt sätt att renovera avloppen. I korthet innebär denna avloppsrenovering att ett inre rör skapas i befintliga rör. Detta exempelvis genom att en ”strumpa” blåses ner i rören och sedan pressas ut mot innerväggarna med lufttryck. Den stelnar sedan där och skapar därmed ett ”rör inuti röret”.
 • Stamrust
  Stamrust är den mest omfattande avloppsrenovering som kan utföras. Det innebär att samtliga stammar och rör tas bort från en fastighet och ersätts med helt nya. För att kunna genomföra detta krävs att samtliga våtrum rivs ut. Det är ett stort projekt som tar mellan 4 och 8 veckor. Om inte relining kan utföras är stamrust det enda alternativet.

Övriga tjänster

 • Rörspolning
  Rörspolning (avloppsspolning) är egentligen inte en renovering utan bör snarare ses som underhåll av avloppen. Vid denna åtgärd utsätts stammarna för ett högt tryck av vatten vilket gör att avlagringar och eventuella stopp ”dras med” av vattentrycket. Det kan därmed vara ett sätt att bibehålla dess kvalité under längre tid och skjuta upp eventuell avloppsrenovering.
 • Inspektion och granskning
  När en relining genomförs behöver arbetet kontrolleras av en oberoende part. Detta som ett säkerhetsmoment i likhet med hur inspektörer exempelvis kan granska badrumsrenoveringar eller takläggningar. Vid relining ska även dokumentation genomföras som bevisar hur arbetet har utförts. Kontrollen sker löpande under pågående avloppsrenovering. Detta för att eventuella brister direkt ska upptäckas och kunna åtgärdas. Skulle det enbart ske efter att renoveringen är klar finns risken att en åtgärd återigen kräver att hela badrummet behöver rivas.
 • Projektledning
  Avloppsrenovering är generellt ett stort projekt. Detta oavsett om det handlar om relining eller stamrust. Många fastighetsägare väljer därför att köpa in hjälp, projektledning. Det är företag som är specialiserade på avloppsrenovering och kan hjälpa kunden med allt från behovsanalys och offertjämförelse till granskning av utfört arbete. I detta fall kan det alltså vara ett företag som leder projektet och ett annat som genomför själva hantverket. Fördelen är att projektledaren är oberoende och därmed kan ställa krav på ett tydligt sätt mot utföraren.