Ett vanligt yrke i det svenska samhället är socionomyrket; ett yrke för de personer som gillar att arbeta med människor. En socionom har nämligen kontakt med människor som på olika sätt behöver hjälp och rådgivning, till exempel som kurator i en skola, eller som en socialsekreterare inom kommunen. På grund av yrkets breda användningsområde finns det många möjligheter till arbete för en socionom. Det är nämligen många företag som söker sig till bemanning av socionomer, då de kan behöva dess kompetenser under en kort tid. Generellt så är yrket mycket brett, men det går att specialisera sig, till exempel inom mångkulturellt arbete, socialpedagogik eller internationellt arbete.

Definition av ordet bemanning

Bemanning är ett relativt vanligt förekommande begrepp inom arbetsvärlden. Kort sagt så är det en tjänst för företag som är i behov av personal, och som kan vända sig till bemanningsföretag för att hyra personal. Behovet av bemanning är stort, då det gör det möjligt för företag att hitta en arbetstagare som har särskilt eftertraktade kompetenser. Arbetstagare från bemanningsföretag är särskilt eftertraktade, eftersom kraven på anställningsperioder och så vidare skiljer sig från vanlig anställning där det finns särskilda krav på provanställning, fast anställning med mera. Arbetstagarna blir ofta anställda under en kortare period, vilket kan vara attraktivt för arbetsplatser som endast har behov av personal under en kort period. Den anställde är alltså anställd av bemanningsföretaget istället för av det företag där arbetet gäller.

Innebörden av bemanning av socionomer

Ett företag som söker bemanning av socionomer vänder sig alltså till bemanningsföretag som har många konsulter anställda. Det finns många olika anledningar att anställa genom dessa företag snarare än att anställa på egen hand:

  • Framförallt så möjliggör bemanning att företag lättare kan hitta en passande arbetstagare, då bemanningsföretaget kan ta fram en passande kandidat utefter de behov som finns. På så sätt hittar företag lättare kompetent personal.
  • Kraven kring anställning för enskilda företag är mer flexibla, vilket gör att företag kan anställa en socionom både med kort varsel och under en kort period. Detta kan vara en stor vinst för företag som inte är i behov av en socionom under en längre period, utan endast behöver en socionom för ett kort uppdrag.
  • Otroligt mycket tid sparas som annars hade använts till att intervjua potentiella arbetstagare – tid som med fördel kan användas till andra delar av verksamheten.