I dagsläget krävs inget bygglov för den som önskar uppföra ett attefallshus. För att få bygga en sådan byggnad behöver du dock få ett startbesked från byggnadsnämnden. Detta sker efter att du har gjort en anmälan och denna har hunnit handläggas. Men bygglovet kan komma att återinföras vilket potentiellt sett kan fördubbla väntetiden för den som önskar bygga en attefallare.

Det var i januari 2021 som regeringen tillsatte en utredning för att se över plan- och bygglaget. Detta gjorde som en del av januariavtalet med syftet att försöka förenkla denna lag. Och visst har förenklingar tillkommit i det regelverk som föreslås ersätta det nuvarande, men allt är inte guld och gröna skogar. Som en del av det uppdaterade regelverket kan nämligen bygglovet återinföras och därmed förlänga handläggningstiden kring attefallshus.

Enligt förslaget ska nämligen alla byggnader som byggs framöver och som är tänkta att vara bostäder vara lovpliktiga. Därmed inkluderas även attefallshus och andra komplementbostadshus i denna kategori byggnader. Detta har fått kritiker till förslaget att reagera.

Så kan reglerna för attefallshus komma att förändras

För att sammanfatta de viktigaste förändringar i den föreslagna lagstiftningen kan vi nämna att:

  • Bygglovsplikt föreslås för attefallshus. Detta riskerar att få som effekt att handläggningstiderna för dessa fördubblas. Dessutom riskerar kostnaden för den som ansöker om ett sådant startbesked att öka. Stefan Hallin, biträdande enhetschef på Region Gotlands byggenhet, säger i en intervju med Sveriges Radio att kostnaden kan öka med så mycket som 20 000 kronor.
  • Grannarna får större möjligheter att klaga på attefallsbyggen. Om attefallare skulle bli lovpliktiga kommer dina grannar ges större möjligheter att klaga på ditt bygge. Detta då deras juridiska position skulle stärkas i och med att ett bygglov krävs för bygget. Det vore med andra ord inte särskilt förvånande om antalet överklaganden skulle öka dramatiskt om förslaget blev verklighet.
  • Rättssäkerheten kan öka. Överklaganden från grannar kan idag göras långt efter det att byggnaden har uppförts. Detta inom ramen för Europakonventionen. Om förslaget förverkligas menar bostadsminister Märta Stenevi att situationen för byggare av attefallshus blir mer rättssäker. Detta är såklart positivt för alla som funderar på att investera i en attefallare.