För många kan en flaggstång vara någonting som förhöjer hela intrycket av en bostad. Kanske är det just denna som bidrar till att man känner sig som hemma. Trots det utbredda intresset för denna del av huset är det vanligt med fästen som står tomma. När en flaggstång väl börjar ge vika är det inte alltid den ersätts av en ny. Såväl i offentliga områden som nära hushåll kan man se flaggstångsfästen som är i behov av en flaggstång. Beroende på vad för typ av fäste det rör sig om, kan det vara olika lätt att installera en ny flaggstång. Genom att besöka de butiker som tillhandahåller såväl produkter som tjänsten är det fullt möjligt att få det hela gjort ganska snabbt.

Vad för slags flaggstång

Till det yttre kan det vara svårt att skilja på flaggstänger av olika sort. En närmare inspektion kan dock avslöja stora skillnader. Även örat kan avslöja skillnader mellan olika alternativ. De klassiska flaggstänger som har linorna liggande utanpå, avger alltid ett visst ljus. Inte minst när det blåser kraftigt. Linorna piskar mot den ihåliga flaggstången som blir en resonansgivare vilken sprider ljudet över området. De alternativa varianter som finns har ofta linorna inuti stången. Fördelarna med detta upplägg handlar inte bara om att man minimerar oljud. Det innebär också att man minimerar risken för stöld. Flaggor kan halas ner av alla som är i närheten av en flaggstång om det inte gäller denna nyare flaggstångskonstruktion. För att hala ner en flagga krävs handtag eller nyckel.

Här finns varje tänkbar flaggstång tillgänglig för beställning. Det finns även utförlig information om de olika sorterna och vad de har för styrkor respektive svagheter.

Dimensioner

Det finns flaggstänger i en rad olika storlekar. Detta både när det rör sig om längd och diameter. För att man skall kunna använda ett befintligt fäste krävs att man noga mäter vilken dimension som stöds. I vissa fall kan man justera måttet på fästet en del vilket öppnar för en rad nya möjligheter. Andra sorters fästen ger inte med sig lika enkelt. Önskar man en flaggstång som är i en större dimension än den tidigare kan man behöva gjuta en ny fot att använda sig av. Det finns många sätt att fästa en flaggstång och prisbilden kan se olika ut beroende på vad man söker. Flaggstänger är inte någonting man brukar handla i dussin varför viss diskrepans i pris ofta är hanterbar.