Content management driver förändring

Content management kallas den process där innehåll (exempelvis text, grafik eller videoklipp) organiseras och taggas med märkspråk såsom HTML. Det mest effektiva sättet att lagra innehållet är i ett innehållshanteringssystem (CMS). Det organiserade innehållet kan sedan användas om och om igen i flertalet publiceringar och återanvändas i flera olika kanaler. Det finns olika innehållshanteringssystem som är anpassade för användare inom en rad olika branscher. Content management kan därför innefatta allt från att hantera en webbplats digitala resurser till att förvara dokument såsom e-post, affärsplaner och varumärkesriktlinjer.

Innehåll står i centrum av våra vardagliga liv och får en allt större inverkan på företags och organisationers förändring. Detta gäller dock inte innehåll som bara pumpas ut i olika kanaler eller uppdateras på en hemsida, utan enbart innehåll som levereras i en kontext – innehåller som optimerar kundupplevelsen och förändrar affärsprocesser.

Fördelar med att outsourca sin content management

En effektiv lösning för content management kan hjälpa företag att såväl spara tid som minska de kostnader som är involverade i hanterandet av innehåll. Det finns flera fördelar med att lägga ut sin content management på en extern aktör, bland annat dessa:

  • Minskad risk för överbelastning av data – Forskning visar att hela 90% av all ny data som skapas är ostrukturerad information såsom dokument, e-post och videoklipp. Detta medför en utmaning vad gäller hanteringen av denna data, d.v.s. content management, eftersom mängden data bara växer och blir mer komplicerad. Vid effektiv content management samlas alla kontextuell data på en och samma plattform, vilket gör att informationen bland annat kan användas vid framtagning av innehåll.
  • Ökad flexibilitet – En av de främsta fördelarna med att outsourca sin content management är den ökade flexibilitet som en sådan lösning ger. Du kan anlita en expert på området och slippa hantera ditt innehåll själv.
  • Ökad kostnadskontroll – En annan fördel med att lägga ut hanteringen av innehållet är att du får en ökad kostnadskontroll, då du bara betalar för det arbete som du behöver få utfört för stunden.

Det finns dock inget enkelt svar på om outsourcing av företagets content management är rätt alternativ för just dig, utan det varierar från fall till fall. Generellt sett är dock allt som gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet positivt för dig och ditt företag.