Om du själv någonsin har modererat en debattpanel eller sett en sådan skötas dåligt vet du hur svår denna uppgift kan vara. Till exempel kanske en paneldeltagare bara pratar på medan en annan försöker ta över diskussionen och en tredje ger ifrån sig störande ljud. Mycket mer krävs inte för att hela idén med paneldiskussionen ska gå förlorad. Därför är en bra moderator faktiskt en förutsättning för att debatten ska lyckas.

Så vad krävs då av den person som är tilltänkt att leda en paneldebatt? De egenskaper som ofta efterfrågas går vi igenom nedan!

Dessa egenskaper bör en skicklig moderator besitta

För att du ska hitta en bra moderator till din nästa paneldebatt kan du tänka på att hålla utkik efter följande egenskaper:

  • Moderatorn bör försöka lära känna paneldeltagarna. Nej, vi menar inte att de olika personerna på förhand bör känna varandra. Men för att paneldebatten ska kunna modereras på bästa sätt bör den person som agerar moderator lära känna deltagarna en aning. Därför är det fördelaktigt om de kan träffas lite grann i förväg för att diskutera innehållet i debatten och formatet för densamma.
  • Personen bör komma förberedd med relevanta frågor. En annan egenskap som är viktig hos en moderator är att personen ifråga är förberedd. Han eller hon bör komma väl förberedd till paneldebatten och ha ett batteri av relevanta frågor att fyra av vid lämpliga tillfällen. Ingen vill dock överraskas av kuggfrågor som ställer allt på sin spets. Därför är det viktigt att den person som håller i paneldebatten ändå frågar sådant som paneldeltagarna är bekväma med och kan svara på.
  • Han eller hon bör kunna ta fram det bästa ur varje paneldeltagare. En tredje viktig egenskap är att personen kan ta fram det allra bästa ur de olika deltagarna i paneldebatten. Då kommer publiken att uppskatta dennes jobb och tycka att debatten faktiskt gav något. De kommer att minnas namnet på moderatorn och troligtvis kan detta leda till ytterligare uppdrag för personen framöver.

Så välj gärna moderator till din nästa paneldebatt med omsorg. Ha ovan nämnda egenskaper i åtanke så bör du kunna göra ett riktigt bra val!