Zignsec erbjuder en mängd produkter som gör det enkelt för företag att verifiera sina kunders identitet och säkerställa att personen bakom skärmen är just den som utges. Här nedan följer en överblick av de olika tjänster som ingår i produktbiblioteken via https://zignsec.com/.

Online ID verifikation

Gör det möjligt för kunden att i realtid skanna identifikationsdokument såsom ID-kort, körkort och pass. Det är en enkel process då ID-handlingen fotograferas och laddas upp, för att sedan gå igenom en helt automatiserad verifikationsprocess. Detta verktyg säkerställer kunden identitet och skapar en tillförlitlig relation mellan företag och kund.

Elektroniskt ID

Ett elektroniskt ID gör det möjligt att identifiera sig elektroniskt, utan ID-handling med exempelvis en elektronisk kod. Ett e-ID gör det möjligt att utföra många olika banktjänster och dylikt snabbt och enkelt direkt genom mobiltelefonen.

Elektronisk ID verifikation

Elektronisk ID-verifikation, elDV, använder sig av annan information än t.ex. ett ID-kort eller kod för att identifiera någon. Personlig information såsom adress, födelsedatum och nationellt ID från flera olika källor kan enkelt verifiera någons identitet. Denna information hämtas från förstahandskällor såsom:

  • Befolkningsregister
  • Kreditregister
  • Postregister
  • Konsumentregister
  • Fastihetsregister
  • M.fl.

PEP och Sanktionskontroller

ZignSec kan genom sina verktyg använda register för att identifiera så kallade PEP (politically exposed person) och personer som finns på sanktionslistor. Alla dessa olika register gör en effektiv riskbedömning av kunderna, och innebär ökad säkerhet för företaget.

Telefonnummerkontroll

Telefonnummerkontroll är en ID-kontroll som sker genom att en SMS-kod skickas ut till det mobilnummer som kunden har angivit. Det är en tvåfaktorsautentisering som är mycket effektiv, säker och självgående och tillåter kunden att snabbt och enkelt göra ändringar i sin kontoinformation.

ZignSecs Inkomstsanalys

ZignSecs inkomstanalys är ett effektivt verktyg för att kontrollera en kunds inkomst. Funktionen gör att företaget slipper kontakta kunden direkt och fråga, och därmed riskera kundens integritet. Inkomstanalysen täcker hundratals banker i sju olika länder och ger snabbt information om kundens första- och andrahandsinkomster.

Bank API

Bank API gör det möjligt att verifiera någon online genom personens bankkonton. Kopplingen mellan kunden och banken används då som verifieringsmetod och kan ge tillförlitliga data såsom adress, födelsedatum, fullständigt namn och kontonummer.