I menyn på Onlinelistan.com finns knappen ”Varför ska man finnas i listan?” – som leder till en artikel som förklarar sidans historia och vad den idag har för funktion. Onlinelistan.com har alltid varit ett verktyg för att synas online. Men det är stor skillnad på hur den användes i dess begynnelse mot hur den används idag.

  • Förr – För att vara sökbar av personer på internet
  • Nu – För att vara sökbar av Google på internet

Sökbar sida via Onlinelistan

Domänen kthnoc.se startades av SUNET på den tiden då enbart få hade internet i hemmen i Sverige och de som hade internet nådde uppkopplingen via ett sprakande modem. De flesta som önskade nå internet fick gå till internetcafé, arbetsplats eller vissa datorer på skolan. På den tiden fanns ingen riktigt bra sökmotor samtidigt som ett behov fanns att kunna hitta sidor på nätet med trovärdig information. På Kthnoc.se byggdes det därmed upp en länklista med kategorier och underkategorier. En person som ville läsa om programvaror till datorer kunde därmed klicka på denna kategori och få fram länkar till butiker och skolor inom mjukvaror.

Det var därmed dåtidens Google – men uppbyggd på ett helt annat sätt. För företag var det därmed viktigt att registrera sig på sidan utifrån att väldigt många som använde internet först gick till sidan för att därifrån klicka sig vidare.

Digital marknadsföring

Även idag används Onlinelistan.com av företag som vill synas online. Men detta av en annan orsak och därmed annat syfte. Tidigare genomfördes registreringar för att personer som använde listan skulle klicka in sig till företagets hemsida. Idag används istället Google för denna funktion. Istället har listan blivit ett, av många, verktyg för en bättre position i Googles sökresultat. Detta utifrån att Google ser länkar till en webbplats som en bidragande faktor till hur sidorna ska jämföras och ranka mot varandra i sökresultatet. Därmed skulle en länk från Onlinelistan.com eventuellt kunna påverka en annan hemsidas position på Google – även om resultat inte kommer att visas direkt efteråt.