Inbrottssäkra dörrar från Woodsteel har svensk konstruktion och är anpassad efter de förhållanden som gäller i Sverige. Detta både gällande funktion och säkerhet.
Säkerhetsdörrar är ett brett begrepp på dörrar som på något sätt ska ge extra säkerhet för ett boende. Framförallt förknippar många det med minskad risk för inbrott vilket gör att de vardagligt kallas för inbrottssäkra. Ser man till inbrottssäkra dörrar från Woodsteel så ger de däremot betydligt mer säkerhet än enbart för inbrott.

Varför välja inbrottssäkra dörrar från Woodsteel?

  • Inbrottssäkert
  • Ljudreduktion på 44dB
  • Står delvis emot brand och brandgaser
  • Möjlighet att byta ut trä och lister
  • Trä och stålkonstruktion
  • Installation kan köpas till

Högst säkerhet med installation

Vid köp av inbrottssäkra dörrar från Woodsteel finns möjlighet att montera dem själv eller låta en installatör göra detta jobb. Det kan vara lockande att göra jobbet själv för att därigenom spara kostnaden för installation. Men ska en säkerhetsdörr monteras bör även säkerheten vara det som prioriteras allra högst. De som inte är 100 % säker på hur dörren ska monteras bör därför överväga att köpa in installationen.

Håller branden utanför längre

Ingen dörr kan vara helt inbrottssäker men med dess konstruktion tar det betydligt längre tid att forcera dörren. Detsamma gäller brandsäkerheten. Ingen dörr kan stå emot hur mycket brand som helst – men det kan stoppa brandförloppet rejält. Detta sker genom att stommen är byggd av massivt stål med bland annat brandullsisolering och manganplåt. Dessutom används gipsplattor för att skapa täthet och isolering. Denna konstruktion är därefter klädd med en träyta på mellan 7 mm och 20 mm trä. Detta utifrån kunden önskemål om utseende och färg. I och med att träytan kan skapas i en rad olika utseenden skapas även möjligheten att efterlikna äldre dörrar. På detta sätt kan exempelvis dörrar på gamla kapell eller andra byggnader bytas ut. Utseendet finns kvar -men säkerheten ökar.

Komplettera med låssystem

När säkerhetsdörrar köps in bör man även se över låssystemet och dess säkerhet. Inbrottssäkra dörrar från Woodsteel levereras som standard med ett fempunktslås som enkelt kan låsas och låsas upp från ett enda lås. På detta sätt undviks behovet av ett överlås. Det även möjligt att lägga till servicelås vilket kan vara smidigt om hantverkare behöver komma in i lägenheten.