Fyller cykelhjälmar verkligen sin funktion?

Tidigare tyckte många att det kändes lite töntigt att bära cykelhjälm, men det har sedan ett antal år tillbaka ändrats. Numera hittar du inte en enda professionell cyklist som ger sig ut på vägen eller banan utan att bära hjälm. Dagens cykelhjälmar är dessutom mycket bättre än vad de tidigare var. Du har förmodligen sett olympiska cyklister i futuristiska hjälmar formade som tårdroppar? I princip alla moderna hjälmar håller en väldigt hög nivå och gör till och med de mest långsamma cyklisterna lite snabbare. Du bör dock vara medveten om att cykelhjälmars primära funktion är att skydda ditt huvud. De flesta andra funktioner är främst till för marknadsföringens skull.

Fungerar cykelhjälmar?

Det pågår ständigt en diskussion kring huruvida cykelhjälmar gör en så pass stor skillnad för hur många personer som dör eller skadas i cykelolyckor som man tror. Personer som studerar de psykologiska aspekterna av cykelhjälmar menar att vi känner oss säkrare när vi bär hjälm (på samma sätt som när vi bär bilbälte i bilen) och därmed cyklar på ett mer vårdslöst sätt, där vi ökar risken för att drabbas av en olycka. Vissa hävdar därför att nyttan med cykelhjälmen och risken med den falska säkerhet som den kan invagga oss i tar ut varandra.

Vetenskapliga studier på cykelolyckor ger en blandad bild. I en tvåårig studie av skador som behandlats på sjukhus fann man att en mindre andel av de personer som bar cykelhjälm hade drabbats av huvudskada jämfört med cyklister som inte bar hjälm. Man fann även att användandet av cykelhjälm medförde en 70 procent lägre risk för allvarlig huvudskada. I en annan studie fann forskarna att kostnaden för sjukhusbehandling för cyklister som inte bar hjälm och drabbades av traumatisk hjärnskada var dubbelt så hög som för jämförbara patienter som burit cykelhjälm i samband med olyckstillfället.

Detta innebär dock inte att cykelhjälmar är en garanti för en bättre utgång av alla möjliga situationer. I en studie som nyligen publicerades, där forskarna undersökte olyckor med totalt 3 854 skadade cyklister, drog man slutsatsen att förebyggandet av allvarliga cykelolyckor inte kan åstadkommas genom enbart bärande av cykelhjälm, samt att man kan behöva skilja cyklister och bilister åt i trafiken för att i högre grad förebygga olyckor. Det råder dock inga tvivel om att det är bättre att bära cykelhjälm än att inte göra det när olyckan är framme. Behövs ny hjälm för nästa cykling? Kolla gärna in hjälmar hos Tooorch.