Helhetslösningar viktigt i val av tryckeri

Nästan alla företag är någon gång i kontakt med ett tryckeri. För vissa handlar det enbart om visitkort och någon enstaka trycksak – för andra löpande beställningar varje vecka. För den sistnämnda gruppen är det extra viktigt att välja en leverantör med helhetslösning som du når via www.tryckstockholm.nu till exempel.

Allt – från idé och utformning till trycksak

Ett tryckeri i Stockholm sammanfattar deras tjänst med att de erbjuder ”både tryck och utformning av grafiskt material”. Som kund kan man alltså komma till detta företag med en idé varpå duktiga grafiker skapar det underlag som sedan kan användas på trycksakerna.

Att kunna erbjuda helhetslösning blir självklart en stark konkurrensfördel och detta inte minst mot helt webbaserade tryckerier där kunden helt och hållet på egen hand får utforma sina trycksaker, lägga beställning och sedan hoppas på att det blir rätt.

Samma profil till allt inom tryck

En annan fördel med att välja ett tryckeri i Stockholm (eller den stad man bor i) är få personlig service och kunna använda samma profil till samtliga tryck. När en trycksak skapas behöver tryckeriet först och främst skapa en profil, en grafisk formgivning, som används för den specifika trycksaken. Men genom att samma företag anlitas för samtliga produkter kan de snabbt och enkelt anpassa denna profil utifrån vilken trycksak som ska skapas.

Helhetslösning – med externa tryckeriet

Men hur kan ett enda litet tryckeri erbjuda allt från stora banderoller och tryck på tröjor till utskrifter i A2? Svaret är att dagens företag inom denna bransch mycket ofta arbetar med olika producenter. Går du till ett tryckeri i Stockholm och beställer en extremt stor banderoll så kan de leverera denna inom ca 10 dagar. Det som oftast sker i detta fall är att beställningen går till något utländskt stort tryckeri med specialitet på just denna inriktning av produkter.

Dessa företag brukar aldrig ha produktion och försäljning till privatpersoner utan vänder sig enbart till återförsäljare – vilka brukar finnas över hela världen. Genom stordrift kan de pressa priserna för material och trycks samt frakt.

Lokalt – eller digitalt?

Dagens tryckerier är digitala – men genom att välja ett lokalt företag som du kan gå till och träffa personalen som ger ett personligt bemötande vilket är grunden för en riktig bra produkt. Vill du ladda upp allt själv online och utforma den grafiska profilen själv? Eller vill du ha hjälp och stöd på vägen?