Hitta auktoriserat golvföretag

Vilket företag är bäst att anlita vid golvslipning i Stockholm? Hur vet man att de har rätt kompetens? En väg är att enbart anlita auktoriserade golvföretag. En auktorisation som främst har fokus på golvläggning men som därmed påvisar att företaget både är seriöst och tar utbildning och kompetens på allvar.

Om ett golvföretag har auktorisation innebär det att de har en dokumenterad kvalitetsplan och följer med i utvecklingen inom branschen för att möta de olika krav som uppstår.

Krav på utbildning

Företag som är auktoriserade förväntas ha utbildad personal inom golvläggning och plattsättning. De ska ha utbildning som utförts av GBR – Golvbranschen. Företagsledare och arbetsledare ska ha vissa specifika utbildningar så som utbildning inom heta arbeten, ekonomi och viss juridik.

Så hittar du företaget

Om du exempelvis bor i Stockholm och söker en golvläggare som kan utföra golvslipning på ditt vardagsrumsgolv kan sökfunktionen på Golvbranschen.se användas. Genom att välja företag som finns listade här ökar chansen att den golvslipning som sker genomförs utifrån gällande regler. Framförallt är det seriösa företag som finns med på dessa listor. Det ska däremot tilläggas att alla golvläggare inte utför just golvslipning och att vissa företag som erbjuder golvslipning inte utför golvläggning. Många har däremot bägge dessa två tjänsterna.

Skriv in ”Stockholm” i sökrutan och klicka sedan på ”Sök”. I detta fall kommer knappt 20 golvföretag i Stockholm att visas. Redan här är det uppenbart att alla golvföretag inte valt auktorisation då det finns betydligt fler än enbart 20 golvföretag i Stockholm.

Bland presentationerna av företagen hittas kontaktuppgifter men framförallt inom vilka områden de är aktiva. Under ”Tjänster” finns bland annat Badrum, Konsument, Mattläggning, Proffskunder och Parkettläggning. Man har däremot inte valt att ha med golvslipning då fokus inom auktorisationen är att fokusera just på golvläggning.

Delvis går det även att avläsa på namnet på företagen vad de har för specialitet. En del har exempelvis ”Linoleum” i namnet vilket tyder på att de primärt jobbar med dessa sorts plastmattor. Detta medan andra har namn mot ”Kakel” eller ”Golvvård”.

Önskas golvslipning på ett parkettgolv kan företag som har parkettläggning väljas. Mycket ofta har de även behandling av parkettgolven som en extratjänst.

  • Hitta snabbt auktoriserade företag
  • Seriösa företag som följer vissa riktlinjer
  • Se inom vilka områden de är aktiva
  • Få kontaktuppgifter till företagen.