Det tar inte mer än 10 minuter att göra en enkel kontroll på ett företag. Jämför gärna priser – men glöm inte att kontrollera rykte och kompetens. Här visas ett exempel på hur en städfirma i Göteborg kan kontrolleras. Besök sverigeco.se för att anlita en väl etablerad utförare.

Följer de rekommendationer från ARN?

ARN (Allmänna reklamationsnämnden) kan hjälpa privatpersoner som kommit i konflikt med ett företag. De ser på händelsen och jurister avgör sedan om privatpersonen eller företaget har gjort fel och hur mycket ARN i så fall anser att företaget ska betala som kompensation. Om företag inte följer denna rekommendation kommer de upp på ”Svarta Listan”.
Råd & Rön sammanställer denna lista och genom att gå in på deras hemsida går det att söka med namnet på en specifik städfirma i Göteborg eller samtliga städfirmor i en stad. Ofta rekommenderas att dessa företag inte anlitas.

Har de ekonomin i balans?

Via Allabolag.se går det att kontrollera aktiebolag i Sverige utifrån dess ekonomiska situation. Det går exempelvis att se omsättning och vinst, vilka som äger bolaget samt när det grundades. Det är troligtvis få privatpersoner som använder detta verktyg för att kontrollera en städfirma i Göteborg men företag, som förväntas skriva längre kontrakt, har en fördel att se på leverantörens ekonomiska stabilitet.

Hitta en städfirma i Göteborg med bra referenser

Det är vanligt att en städfirma har referenser på sin webbplats. Det kan vara citat från nöjda kunder som därmed rekommenderar företaget. Men självklart väljer företaget själv vilka kunder som ska citeras så dessa referenser är inte mycket att lita på. Sök istället via:

  • Google
    Genom att söka på företagsnamnet visas recensioner samt om någon nyhetssida har skrivit om dem eller bloggare nämnt dem. Det kan ge en fingervisning om företaget är seriöst eller inte.
  • Recensionsportaler
    Det finns ett par recensionssidor i Sverige där kunder kan skriva vad de tycker om företag. Även dessa kan kontrolleras. Det är däremot inte större skillnad på om en städfirma fått 5/5 eller 4/5 i betyg. Den stora skillnaden är om betyget närmar sig 1/5 eller 2/5.

Är de anslutna till branschorganisationer?

Ett företag som är anslutet till en branschorganisation åtar sig att följa organisationens riktlinjer. Det kan exempelvis finnas krav på viss utbildningsnivå, att vissa mallar ska användas vid offerter eller liknande. Detta skapar därmed en viss trygghet för kunden.