Hur fungerar det med ett molnbaserat kösystem?

Med molnbaserat kösystem kan kunderna se hur lång tid det är kvar till det är deras tid – via en app. På detta sätt friställs tiden till annat samtidigt som långa köer inte längre ses som ett hinder till köp.

Digital lösning på köproblemet

Att det skapas långa väntetider är negativt för butiker utifrån flera orsaker. För det första är det många kunder som går därifrån och söker upp annan butik vilket innebär att de förlorat en kund. För det andra kan det bli trångt i butiken av de som väntar – så att inte fler vill gå in.

Det är några av de problem som molnbaserade kösystem löser. Kunden kommer in i butiken och kan tycka på en touch-screen för att välja vilken kö de vill ställa sig i. En lapp skrivs ut, som vanligt, men dessutom kan kunden följa sitt nummer via en app. I appen anges därmed hur många nummer som är före och ungefärlig väntetid. Dessutom kan den ge notiser och information från butiken. Dessa kösystem kan även anpassas utifrån kundens behov av olika köer, layout, informationsflöde och kontaktmöjlighet.

Fördelar med kösystem via app

  • Frigör tid för kunden

När kunden tar en digital kölapp visas direkt hur lång tid det är kvar till att betjäning kan ske. Kunden kan därmed direkt avgöra om det är värt att stanna och vänta eller göra något annat under tiden. Eftersom appen skickar notifiering i förväg kan kunden gå tillbaka till butiken när det närmar sig rätt nummer.

  • Behåller kunden

Har du kommit till en butik och ”vänt i dörren” på grund av lång väntetid? Med digitalt kösystem behöver du inte vända. Ta en lapp, gör något medan du väntar och återkom när det är 1 – 2 minuter kvar. På detta sätt kan butiken få ett bättre kundflöde i butiken men utan att tappa kunder om de får vänta för länge.

  • Ta kölapp – utan att vara där

Via appen går det att se vilka butiker i närheten som har denna variant av kösystem. Via appen går det därmed att aktivera en kölapp via mobilen redan på väg till butiken. Detta efter att först ha kontrollerat ungefär hur lång väntetid det är i butiken.