I en bostadsrättförening finns det flera saker som måste göras, kontrolleras och förvaltas. För att föreningen ska få hjälp av experter och få mindre jobb finns det flera förvaltare som erbjuder sina tjänster till bostadsrättsföreningar. Det är ekonomiska, juridiska och allmänna förvaltningstjänster. Men vad ska en förening tänka på när de väljer något så viktigt som sin förvaltare? I den här texten listar vi några saker som är bra att tänka på under urvalsprocessen.

Billig förvaltning inte det enda viktiga

Den enkla vägen är att välja den billigaste förvaltaren, vilket är kortsiktigt men enklast att försvara inför medlemmarna. Man måste dock tänka på mer än pengar. Här kommer sju snabba tips på hur ni hittar en förvaltare som passar er:

  • Vad vill ni ha hjälp med? Kartlägg föreningens behov och låt det bestämma vilken typ av förvaltare ni söker.
  • Vilken service vill ni att förvaltaren ska erbjuda? Är till exempel skanning av fakturor viktigt? Betala då för det men välj bort om ni inte vill ha det.
  • Titta inte bara på priset. Trygghet och kompetens lönar sig i längden och gör att föreningen går med vinst.
  • Vad innebär förvaltarens transaktionskonto? Ingår ränta eller inte? Räntan kan uppgå till avsevärda belopp under ett år och den måste naturligtvis läggas till eller dras av vid jämförelsen av de priser som olika förvaltare tar för att få rätt verkligt pris.
  • Hur stabil är förvaltaren? Kontrollera på vilket sätt föreningens pengar skyddas.
  • Hur tänker förvaltaren när det kommer till bokslutsdispositioner? De behöver förstå att en bostadsrättsförening inte har samma behov som ett företag.
  • Finns förvaltaren där när styrelsen inte hinner med? Det är ju trots allt därför föreningen köper tjänsten.

Enligt den här listan är som sagt pengar inte allt. Naturligtvis är billig bostadsrättsförvaltning något styrelsen måste tänka på, men det finns en rad punkter som är lika viktiga, om inte viktigare.

Förvaltningssystemet

En annan aspekt att tänka på är hur förvaltningssystemet ser ut. Utvecklingen går mot det digitala och många förvaltningstjänster görs idag digitalt. Men det kanske inte är alla som vill de. En del föreningar uppskattar i stället en utvecklad personlig service direkt med sin förvaltare. Om den personliga kontakten upplevs som viktig är det därför inte fel att be att få träffa den person som ska sköta föreningens ekonomi. I andra föreningar finns en motsatt inställning där så lite kontakter som möjligt är det bästa och det ska bara fungera.

Ansikte utåt

I tider av bostadsbrist är det inte svårt att få intressenter till fastighetens kommersiella delar. När det tvärtom är gott om tillgängliga lokaler och bostäder kan marknadsföring vara nödvändigt för att attrahera köpare. En bra hemsida krävs ofta för att kunna finna kontaktytor med övrig marknad. Denna hemsida är ansiktet utåt för verksamheten och bör utformas noga. Genom att anlita proffs för jobbet kan man förvissa sig om att allting görs korrekt och att man har förutsättningar att synas.