I Stockholm går det, att som juridisk person, få ”fri konsultation” inför att ett stambyte förväntas genomföras. Vad innebär detta? Vilka fördelar har det?

Stambyte är generellt den största renovering som sker på en fastighet. Detta både kostnadsmässigt och planeringsmässigt. Det är inte ovanligt att processen för en bostadsrättsförening kan löpa under 1 – 2 år för att genomföra denna renovering. Inom en bostadsrättsförening brukar det även finnas många boende som har frågor kring hur renoveringen påverkar deras boendemiljö både före, under och efter stambytet. Det första steget kan alltså vara att beställa fri konsultation från någon av de entreprenörer i Stockholm som arbetar inom detta område.

Gratis information – inför stambyte i Stockholm

Det är inte alla företag i Stockholm som erbjuder ”fri konsultation”. En del tar ut en fast avgift, andra en kostnad per timme medan vissa ger detta gratis. Orsaken att de kan erbjuda gratis information och ”frågestund” handlar om att de får möjlighet att visa upp företaget och de tjänster som erbjuds. Det blir därmed ett sätt för företagen att skapa kontakt, bygga förtroende och långsiktigt få nya kunder.

Exempel:
Ett företag i Stockholm anger att de erbjuder ”ett första gratis möte”. Exempelvis kan en bostadsrättsförenings styrelse ringa och boka in detta möte gratis. Personal från företaget kan därmed vara med på ett styrelsemöte och förklara vad stambyte innebär både praktiskt, planeringsmässigt och ekonomiskt. Styrelseledamöterna får även möjlighet att ställa frågor för att de ska få en så tydlig bild som möjligt.

Därmed kan de få den information som krävs för att styrelsen sedan ska kunna ta rätt beslut kring kommande renovering.

Alltid viktigt med flera kontakter

Även om styrelsen anser att de fått gott förtroende för ett företag, efter att de haft gratis genomgång, så bör inte avtal tecknas direkt med dem. Det finns flera fördelar att ta in offerter från flera företag eller att anlita en stambyteskonsult som begär offerter från företag i Stockholm.

Framförallt handlar det om att styrelsen ska kunna visa föreningen att de gjort vad de kunnat för att hålla nere kostnaden för den stora stamrust som väntar. Dessutom finns en fördel att jämföra offerter för att förstå prisläge samt få svar på när de olika företagen har tid att genomföra stambyte.

  • Ta in offerter från flera företag
  • Lämna alltid samma offertunderlag
  • Ta eventuellt hjälp av konsult som kan sammanställa behoven