Vad är en interim hr chef? Vilka arbetsuppgifter har personen? Hur rekryteras de? Nedan presenteras kortfakta om detta yrke.

Vad är interim hr chef?

I korthet är en interim hr chef en person som går in i verksamheten och agerar som hr chef under perioder då företaget behöver stöd inom denna position. Brightmill är ett av företagen som jobbar aktivt med dessa frågor.

  • Sjukskrivning
    Exempel – En hr chef skadar sig under en ridtur och förväntas blir borta från arbetet i minst 12 veckor. I detta fall finns ingen anledning att rekrytera en ny chef för denna position men samtidigt är det viktigt att verksamheten fortlöper. Därmed behövs en ”vikarie” som snabbt kan sätta sig in i allt från personalfrågor till verksamhetens processer.
  • Under en rekryteringsfas
    Exempel: – På ett företag har nuvarande hr chef sagt upp sig och av olika anledningar kan personen inte jobba mer än 2 ytterligare månader. En rekryteringsprocess startas men den förväntas ta längre än dessa 2 månader vilket skapar ett ”glapp”. I detta fall kan en interim hr chef anlitas som tar över verksamhet till rekryteringen är klar.

Vilka arbetsuppgifter har personen?

Arbetsuppgifterna kan variera något beroende på vilket företag som behöver en interim hr chef. Det kan även självklart varierar beroende på hur lång tid som projektet löper. Det är exempelvis stor skillnad mellan att gå in som interim under 1 månad eller 6 månader. Ska verksamheten bara bibehållas, eller även utvecklas?

Hur sker rekryteringen?

Rekryteringen sker generellt via specifika rekryteringsföretag. Dessa rekryteringsföretag har databaser med profiler på de personer som jobbar med interimtjänster. Utifrån kundens behov kan de sedan skapa en behovsanalys och därefter headhunta de personer som passar bäst. I vissa fall kan det läggas ut annonser på olika plattformar medan det i vissa fall bara handlar om personliga kontakter inom rekryteringsföretagets nätverk.

Vad innebär ”seniora interimchefer”?

Flera rekryteringsföretag anger att de enbart har seniora interimchefer. I detta fall betyder det att personerna som kan rekryteras har lång erfarenhet av att jobba med detta. Det innebär alltså en kvalitetsstämpel mot kunden att cheferna har den erfarenhet och kompetens som förväntas. Gällande interim hr chef innebär det att personen har lång erfarenhet av att jobba inom HR och HR-frågor.

Främst i storstäderna

Det vanligaste är att dessa tjänster tillsätts i storstäderna. Detta utifrån att flertalet av de svenska större bolagen har sin verksamhet och huvudkontor där.