En av de vanligaste förekommande frågorna kring stambyte är ”Stambyte, hur ofta måste det ske?”. Svaret är lite mer komplicerat än frågan. Renoveringar förknippas ofta med badrumsrenovering, ombyggnation av altan eller flytt av innerväggar. Med andra ord byggnationer som gör en estetisk förbättring av byggnaden. Det många däremot glömmer bort att det är ännu viktigare att genomföra regelbundna renoveringar av avlopps- och vattensystem. Detta utifrån att en skada i dessa kan skapa mycket stora vattenskador i fastigheten.

Eftersom ledningarna och avloppen åldras så blir det till slut ett ”måste” att byta ut dessa. Ett stambyte behöver ske, vilket är en mycket stor renovering. Ofta är detta den största renovering som utförs på en fastighet genom dess livstid.

Stambyte – hur ofta?

Frågan är alltså inte om, utan när, ett stambyte behöver ske. Som fastighetsägare är det alltså ett par frågor som är viktiga att ha kontroll på:

  • Stambyte – hur ofta behöver detta genomföras?
  • Kostnad – Vad förväntas kostnaden bli?
  • Ansvar – Vad är fastighetsägarens ansvar och vad är den boendes ansvar?

Genom att ha ett ungefärligt tidsperspektiv blir det alltså både lättare att planera ekonomin och renoveringen.

Första frågan – Stambyte, hur ofta

På frågan ”Stambyte, hur ofta måste renoveringen ske?” är svaret att detta beror på:

  • Vilket material stammarna är i
  • Hur de påverkas av dagligt slitage
  • Vilket underhåll som skett genom åren

Ett riktmärke är däremot 30 år – men det är stor skillnad mellan olika fastigheter

Andra frågan – Vad kostar det?

Kostnaden kan beräknas till mellan 150 000 kr och 300 000 kr per lägenhet. Ska stambyte ske i ett flerfamiljshus behöver detta alltså ske i samtliga lägenheter samtidigt. Det vanligaste är att finansiering sker genom att bostäderna belånas ytterligare. Eftersom det exempelvis har gått 30 år sedan de byggdes har fastighetsägaren till stor sannolikhet ett relativt stort låneutrymme att utnyttja.

Tredje frågan – Vem har ansvar?

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att avgöra när stambyte behöver ske samt bekosta detta. Däremot innebär det ofta en högre hyra. Detta utifrån att många fastighetsägare väljer att genomföra andra renoveringar när de ändå är igång och gör en stor renovering. Med bättre kvalité i exempelvis badrum har de rätten att höja hyran. För bostadsrättsföreningar är det medlemmarna som betalar renoveringen via föreningens ekonomi. Källa: Svaren ovan kommer från artikeln ”Stambyte hur ofta” från Stambytesgruppen.se.