User generated content skulle kunna översättas till användarskapat innehåll men oftast används det engelska begreppet även i Sverige när denna marknadsföringsväg ska förklaras.

Varumärken blir allt mer konsumentinriktade

En tydlig trend är att varumärken allt mer blir konsumentinriktade. Det är vad konsumenterna säger om varumärket i social media och exempelvis recensioner som primärt avgör varumärkets värde. Tidigare har stort fokus lagts på klassisk marknadsföring för att öka ett varumärkes styrka men det räcker inte längre i det fall som konsumenterna skulle vara negativa och därmed sprida dessa åsikter på social media. Det blir alltså ännu viktigare med vad konsumenterna säger och det är där som user generated content blir allt viktigare.

User generated content (UGC)

User generated content är alltså innehåll, främst på social media, som användare och konsumenter skapar om produkter, företag eller varumärken. Detta material har flera fördelar i förhållande till traditionell reklam.

  • Mer trovärdigt
    Exempel: En person använder Twitter och Instagram och möter där user generated content om en viss produkt. Eftersom innehållet har skapats av personer som inte är anställda av företaget anses det vara mer trovärdigt och tillförlitligt än klassisk reklam. Därmed blir det även lättare att bli påverkad av detta material.
  • Kostnadseffektivt
    I likhet med alla marknadsföringskampanjer är det omöjligt att i förväg avgöra dess resultat och därmed kostnadseffektivitet. Det finns däremot mängder av exempel på hur denna väg till marknadsföring både kan nå fler och kosta mindre än traditionell marknadsföring.

Hur fungerar det?

User generated content börjar ofta med en kampanj från det företag som vill synas i social media. Det finns även tillfällen då enstaka personer skapat en idé eller hashtag varpå detta sedan spridit sig över hela världen. Ett exempel kan tas från det internationella logistikföretaget UPS. De skapade en kampanj där de uppmuntrade småföretagare att presentera sin verksamhet och sedan använda taggen #TheUPSStoreCustomer. Som tack angav UPS att de skulle dela inlägget vidare vilket därmed skapade en extremt stor exponering för småföretagarna. Allt fler fick upp ögonen för UPS – samt de småföretag som passade på att få gratis exponering.

Det finns även exempel där företag skapat tävlingar där deltagarna ska lägga upp en bild på dem själva tillsammans med företagets produkt samt erbjudanden om att en gratis produkt ges till alla som använder en specifik hashtag. Oavsett blir det användarskapat innehåll på sociala medier – som stärker värdet av ett företag, en produkt eller ett varumärke.