Känner du dig skoltrött, omotiverad och trött på att plugga? Du är inte ensam. De flesta av oss har någon gång känt oss otroligt skoltrötta och oförmögna att prestera på topp. Genom läxhjälp kan du snabbt få upp ett nytt intresse för ämnen du tidigare avskytt.

Ibland handlar den bristande motivationen om något annat än skoltrötthet. Man kanske helt enkelt inte förstår uppgifterna eller ämnet tillräckligt bra för att klara av skoluppgifterna. Har man dessutom opedagogiska lärare och föräldrar som inte hinner hjälpa, kan det får många kännas rentav omöjligt att ta sig igenom skolåren med godkända betyg. Läxhjälp är något som blivit alltmer populärt, då elever (och föräldrar) inser fördelen med att låta ett proffs hjälpa till att läsa läxorna. Även om en elev går i högstadiet är det inte alls självklart att föräldrarna kan hjälpa till med uppgifter. De har förmodligen glömt en hel del sedan de själva gick i skolan. När du tar hjälp av läxhjälp online blir du istället matchad med en studiecoach som lär dig smarta studietekniker och som på ett enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt kan förklara allt du behöver veta.

Kombinera hemmastudier med läxhjälp

Det är förstås inte alla som har möjlighet att betala för läxhjälp alla dagar i veckan. Men även en lektion kan göra stor skillnad. Dessutom har man som elev möjlighet att spela in läxhjälpen för att sedan gå tillbaka och titta igen. Kanske har föräldrarna möjlighet att hjälpa till med vissa ämnen? De ämnena som är för krångliga, som exempelvis matematik, kemi och fysik, kan man då leja bort åt en professionell studiecoach. Efter bara några lektioner kommer eleven lärt sig helt nya studietekniker som inte bara gör att informationen kommer in lättare, men som även gör att skolarbetena går snabbare och smidigare. Du har möjlighet att få hjälp med läxorna både online, men även genom att träffa studiecoachen på riktigt. Vilka ämnen kan man då få hjälp med?

  • Matematik (åk 1-6, åk 7-9, matematik 1,2,3,4,5 och mathematics 1-3 och 7-9)
  • Fysik (1 och 2)
  • Kemi (1 och 2)
  • NO (NO-ämnen grundskolan och science 7-9)

Därtill har du möjlighet att även få hjälp med läxhjälp för språk som engelska, svenska, tyska, franska och spanska.