I Skåne finns år 2018 drygt 170 utförare av personlig assistans. Om du har fått ett tillstånd för personlig assistans är du fri att välja vem som ska ha ansvar för din personliga assistans. I Malmö kan du vända dig till kommunen eller något av de många assistansbolag som finns i staden. De flesta assistansbolag har dina önskemål i fokus när de lägger upp din personliga assistans.

Ett assistansbolag måste ha tillstånd hos IVO, inspektionen för vår och omsorg, för att få bedriva assistansverksamhet. I Skånes län finns ungefär 170 utförare av personlig assistans varav många finns i Malmöregionen. För att kunna ansöka om personlig assistans ska du ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Du ansöker hos Försäkringskassan eller hos din kommun. Om du vill ansöka hos kommunen om personlig assistans kontaktar du biståndshandläggaren i funktionsstödsförvaltningen. När du har ett beslut kan du antingen vända dig till Malmö stad eller till något av alla de assistansbolag som finns i staden. Det enklaste sättet att hitta ett assistansbolag som passar dina behov är att leta på internet. Googla ”assistansbolag Malmö” så dyker många bolag upp. Sajten assistanskoll.se listar alla anordnare av personlig assistans i Sverige sorterade på län, så där kan du se vilka som är verksamma inom Skånes län och även vilka som har kontor i länet.

Assistansbolag i Malmö har behov i fokus

Din personliga assistans bör vara anpassad efter dina behov. När du anlitar ett assistansbolag i Malmö så bör du vara lyhörd för om de verkar lyssna till dig och sätta dina intressen framför sina egna. Du har rätt att bestämma över av vem, när och var du behöver hjälp. Du kan alltså ha inflytande över vilka som är dina personliga assistenter och hur schemat ska se ut. Du har även rätt att bestämma hur din assistansersättning används.

Beroende på om du vill vara med och bestämma mycket eller lite mindre så kan de flesta assistansbolag i Malmö anpassa sig efter det. Du kan välja om du vill vara arbetsledare och i så fall om du behöver stöd för det, eller om du vill att assistansbolaget ska göra det mesta. Fundera över vad du tror passar dig och diskutera gärna frågan med ditt assistansbolag. Många assistansbolag i Malmö har jourtelefoner så att du kan nå dem dygnet runt.