I takt med att det blir allt mörkare utomhus ökar svenskarnas fokus på bilbelysning. Det är nämligen först nu som många upptäcker att det inte är särskilt roligt att köra hem från jobbet i ett närmast becksvart mörker. Och trots att trafiken är långt ifrån lika tät på kvälls- och nattetid som på dagtid äger en stor andel av alla olyckor rum under den mörka tiden på dygnet. Därför är det viktigt att du har en tillräckligt stark belysning på din bil för att kunna se bra även i mörkret.

Nedan går vi igenom tre bra anledningar till att se över belysningen på bilen inför vinterhalvåret!

Effektiv bilbelysning är otroligt viktigt

Det finns många goda skäl till att investera i bra belysning till bilen. Några exempel på dessa anledningar är att:

  • Vinterhalvåret är såväl långt som mörkt. Här i Sverige får vi räkna med att ha ungefär sex månader av mörker mellan sommar och vår. Vinterhalvåret med hösten och vintern är både långt och samtidigt också väldigt mörkt. Därför är det viktigt att du har bra bilbelysning för att kunna ta dig fram på vägarna på ett säkert sätt mellan september och mars.
  • Modern belysning är mer effektiv och säker. De moderna LED-lampor som ofta sitter i moderna produkter för belysning till bilar är såväl säkrare som mer effektiv än gårdagens lösningar. Därmed är de inte bara mer energisnåla utan gör också att dina färder på vägarna är betydligt tryggare. Jämfört med halogenlampor ger LED-belysning ett ljus som i högre utsträckning påminner om det naturliga dagsljuset.
  • Dagens belysningsprodukter reagerar snabbare. En annan stor fördel med att investera i moderna produkter i kategorin bilbelysning är att dessa har en kortare reaktionstid än vad halogenlamporna hade. Inte sällan svarar de hela 150 millisekunder snabbare, vilket kanske inte låter särskilt anmärkningsvärt. Men när man tar i beaktande att bromsljus i form av LED-lampor därmed aktiveras 5 meter tidigare vid en hastighet om 120 km/h ställs saken i ett annat ljus. Dessutom håller lamporna längre och du behöver därmed inte byta ut dem lika ofta.