På vilket sätt kan man använda tarotkort

Allt för ofta tillåter vi andra människor att bestämma över vilka vi ska vara i världen men självkänsla och egenvärde kommer inifrån och inte från omvärlden. Hur kan man då stärka dessa egenskaper? Genom att vi lär känna oss själva och våra mönster, styrkor, reaktioner, egenheter och svagheter. Ovanför porten till Oraklet i Delfi kunde vi läsa “Känn dig själv” och man brukar säga att kunskap är makt, detta gäller även oss själva och vår kunskap i oss själva.

Skapar bättre förståelse för oss själva och vår roll i omvärlden

Med hjälp av tarotleken kan man skapa sig en bättre förståelse över sina upplevelser och sig själv. Man kan säga att tarot tränar upp vår förmåga att uppfatta vår roll i omvärlden och även själva omvärlden. Tarot hjälper till att träna vår förmåga att uppfatta både omvärlden och även vår roll i den. Detta gör att vi kan höja blicken från vår lilla del av verkligheten och se hela kartan kan man säga. Vi kan se varifrån vi kommer och vart vi ska, allt blir sammansatt i ett sammanhang. Man skulle kunna likna det med att stå i en vägkorsning när du har kört vilse, någon kommer och visar dig vägen på kartan, pekar och samtidigt förklarar för att du ska kunna fortsätta att åka dit du ska.

Ingen kan med säkerhet säga vad som kommer hända i framtiden

Det är viktigt att komma ihåg att varken medium eller tarotkorten kan med absolut säkerhet berätta vad som kommer hända i framtiden. Istället kan de peka ur alternativa vägar och även berätta vart dessa kommer att leda. Med kortens hjälp kan du enklare agera mer medvetet och även motta mer information som kan göra beslut lättare att ta. Slutligen är det alltid du som skapar din verklighet och det ska eller kan du inte ge bort till någon annan än dig själv.

Man skulle kunna säga att korten fungerar lite som en bra coach. De hjälper oss att skapa kontakt med det undermedvetna, det destruktiva och det dolda som vi har inom oss som vi vill se och förändra. “Don’t kill the messenger” är ett mycket passande uttryck när det kommer till tarot. Korten är ett redskap som hjälper oss att hitta det som redan finns inom oss och hur vi ska göra för att skapa det liv vi vill leva.