Rekryteringstjänster inom teknik

Behovet av rekryteringstjänster ökar stadigt i takt med att företag tar nya marknadsandelar. För vissa yrken är tillsättning av personal gjort i en handvändning medan andra branscher är mer specifika i sina krav. Rekrytering inom ett tekniskt fält är ofta förenat med vissa utmaningar. De många specialistkompetenser som efterfrågas innebär att det är få som har rätt kompetens för uppdraget. Bland de som är framstående på sitt område har många redan anställning. En annonsering ger därför begränsade resultat. För att tillsätta positioner inom tekniska fält jobbar man i stor utsträckning med search och headhunting.

Erfarenhet inom rekrytering av teknisk kompetens

Att rekrytera personal inom teknik eller andra yrken som ställer höga krav på specifik kompetens, är svårt. Den som hanterar urval och kandidatselektering behöver ha kunskap om de uppgifter som kommer att behöva utföras. Att anlita rekryteringsföretag som fokuserat arbetar med rekrytering inom teknik är ofta någonting som förbättrar resultatet av arbetet. Bland de tjänster som ofta förekommer inom ramen för teknik och industri finns bland annat dessa yrken:

  • HVAC
  • Energi
  • HSE
  • Automation
  • Processteknik
  • Teknisk projektering
  • Telekom

Detta är dock endast ett mindre antal exempel. Tekniska kompetenser efterfrågas i så gott som varje bransch nu för tiden. En utveckling som denna innebär att det nu är säljarens marknad. Det finns goda förutsättningar för den med teknisk utbildning att nå förmånliga avtal med arbetsgivare. Som arbetsgivare slåss man om de personer som erbjuder sina tjänster på den öppna marknaden. Genom att jobba med headhunting kan man ha möjlighet att snabbare få tag i just den tekniska kompetens som efterfrågas.

När man anlitar rekryteringsföretag inom teknik är det viktigt att dessa har egen erfarenhet antingen av branschområdet eller av rekrytering till sådana yrken. Att ta fram en adekvat kravprofil är svårt om man inte har insikt i vad för angränsande kompetenser och utbildningar som kan vara av intresse. Den med hög kompetens inom rekrytering av teknisk personal kan här bistå med åtskilligt för att man skall få en så komplett kravprofil som möjligt innan man går vidare med sin rekrytering. Rör det sig om nyckelpositioner kan det vara bra att även involvera andra i rekryteringsarbetet. Allt för att man skall nå framgång och få en situation som är önskvärd för alla inblandade i verksamhetens utbud.