ROT för byggnadsställningar? ”Ulla från Uddevalla” förklarar…

Att ROT-avdraget gäller för ombyggnationer och tillbyggnationer vet nog de flesta. Men vad gäller kring byggnadsställningar. Går det även få ROT för dessa och i så fall – hur mycket? I följande exempel följs ”Ulla” från Uddevalla och hennes arbete med att renovera sin fasad.

Fasaden behöver renoveras

Ulla har ett hus som byggdes på 40-talet och träfasaden har länge varit i behov av renovering. Det är egentligen inte något stort arbete men hon har dragit sig för kostnaden. Hon bestämmer sig ett år för att göra detta. Först av allt kontrollerar hon på Skatteverkets webbplats att hon har kvar ROT-avdrag att använda under året. Eftersom hon varken utnyttjat ROT eller RUT under året har hon 50 000 kr kvar. Hon tar in offerter från flera byggföretag men tycker ändå att det blir för dyrt och anlitar istället en vän.

Hyra av byggnadsställningar i Uddevalla

För att kunna utföra arbetet säkert tar Ulla kontakt med ett par företag som hyr ut byggnadsställningar i Uddevalla. Hon vill även att personal kommer till henne för att montera ställningen. Utöver pris kontrollerar hon även vad för slags byggnadsställning det är. Montering av en fast byggnadsställning ger rätt till ROT-avdrag men inte de som står på hjul eller används som skylift. Därmed är hon noga med att kontrollera vad slutpriset blir efter eventuellt avdrag. Hon väljer till slut en fast ställning.

ROT-avdrag för montering av byggnadsställningarna

Hantverkare kommer till Ulla och monterar byggnadsställningarna samt monterar ned dem när hyrtiden är slut. Arbetskostnaden är avdragsgill för ROT men inte själva hyran av byggnadsställningar.

Tydligt på fakturan

När ett företag utfört ett arbete med ROT-avdrag ska detta mycket tydligt specificeras på fakturan. I detta fall betalar Ulla fullt pris för själva ställningarna samt får 30 % i ROT-avdrag för montering. Det som ska synas i separata poster är:

  • Totalpris att betala
  • Pris före ROT
  • ROT-summa

Företaget ansöker

Det företag i Uddevalla som hyrt ut byggnadsställningarna ansöker till sist om ROT till Skatteverket. Det enda som Ulla behöver bry sig om är att ange personnummer samt fastighetsbeteckning så att företaget ska se vem som ska utnyttja avdraget. Skulle det däremot visa sig att Ulla inte haft rätten till avdrag hade hon kunnat blivit betalningsskyldig i efterhand.