Så får du hjälp med konstruktionsritningar inom Stockholm

I Stockholm finns både företag och myndigheter du kan vända dig till om du söker information om konstruktionsritningar. Var du hittar hjälpen beror på vad som efterfrågas.

Hjälp med information för att skapa egna ritningar

Om du planerar att skapa dina konstruktionsritningar själv men vill ha hjälp med information gällande krav och utformning kan detta nås via Stockholm Stad. Information finns att hämta på hemsidan, i artikeln ”Korrekta ritningar och handlingar”. Önskas personlig hjälp kan detta även fås. Ska egna konstruktionsritningar skapas är det viktigt att bland annat tänka på att:

  • De ska vara fackmannamässigt korrekta
  • Ritningen ska vara på ett vitt papper utan förtryckta linjer
  • Ritningen måste vara skalenligt och skala ska anges
  • Ha informationsruta nere till höger med den information som är förväntad utifrån ritningens omfattning.

Arkitekter i Stockholm som ritar konstruktionsritningar

Det går att skapa ritningen själv utifrån de regler som Stockholm Stad presenterar – men få gör det. Orsaken är att de flesta privatpersoner inte klarar av att skapa en ritning som uppfyller alla de krav som finns.

Att rita dessa själv innebär även större risk att de inte blir godkända eftersom handläggaren lättare upptäcker felaktigheter eller önskar tillägg till ansökan. Genom att låta en arkitekt i Stockholm göra alla ritningar ökar därmed chansen att snabbare få ansökan beviljad.

Kostnaden för att skapa konstruktionsritningar avgörs bland annat av storleken på byggnationen men även vilken komplexitet som det innebär. Är det exempelvis ombyggnationer som ska ske i ett så kallat K-märkt hus måste dessa genomföras på ett specifikt sätt för att inte byggnadens karaktär ska förstöras.

Utöver att ta fram konstruktionsritningar går det att få hjälp med andar bygglovshandlingar. Det finns till och med arkitekter i Stockholm som erbjuder bygglovsgaranti. Med andra ord att kunden inte betalar något för tjänsten förrän bygglovet har godkänts. Om det inte blir någon godkänd ansökan behöver kunden inte betala något.

Hitta gamla ritningar via Stadsarkivet

Önskar du hitta gamla ritningar över hus i Stockholm? Då är det istället Stadsarkivet du bör besöka – antingen fysiskt eller dess digitala utbud. Via hemsidan hittas bygglov, bygg- och plantjänster, kart och ritningsarkiv, byggnadsritningar m.m.  För att få en ännu mer komplett bild av en byggnads historia kan det även vara intressant att söka i gatu- och kvartersregistret. Det är scannade kortregister över äldre kvarters- och gatunamn runt om i Stockholm.