Kassaflödet är väldigt viktigt för företag då det kan hjälpa eller stjälpa verksamheten och möjligheterna till tillväxt. Det är förvisso viktigt att ha en god försäljning, men inte sällan faktureras kunderna med villkor som gör att det tar lång tid för företaget att faktiskt få in pengarna på bankkontot. Därför väljer många företagare att sälja sin faktura istället för att behöva vänta 30 till 90 dagar på betalningen.

Vad innebär det egentligen att sälja en faktura?

Att sälja en faktura betyder att ditt företag säljer en eller flera fakturor till en extern part, ett factoringbolag. Genom att göra detta får ditt företag in en viss procentandel av fakturorna på bankkontot mer eller mindre på direkten. Därmed kan försäljningarna omvandlas till rena pengar betydligt fortare än vad som annars hade varit fallet.

Så går det till i praktiken

Så här ser processen ut i praktiken:

  1. Du väljer att sälja en faktura. Det första steget i processen är att ditt företag väljer ut en eller flera fakturor att sälja vidare. Fakturorna ifråga har generellt sett en kredittid på cirka 30 till 90 dagar.
  2. Du kommer överens med ett factoringbolag. Nästa steg är att komma överens om försäljningen med ett factoringbolag. Du kanske har ett etablerat samarbete med en sådan aktör sedan tidigare. Om inte kan du upprätta ett sådant genom att komma överens med dem om villkoren för försäljningar av obetalda fakturor. Det bör bland annat framgå hur stor andel av fakturorna som betalas ut till dig, vilka avgifter som gäller och huruvida fakturorna säljs med regress eller inte.
  3. Factoringbolaget betalar för fakturorna. När ni har kommit överens om en försäljning betalar factoringbolaget för de aktuella fakturorna. Ditt företag får då in mellan 70 % till 90 % av de fakturerade belopp in på företagskontot. Därmed stärks kassaflödet.
  4. Kunderna betalar sina fakturor. Kunderna betalar sedan sina fakturor, men betalningarna går inte till ditt företag utan till factoringbolaget.
  5. Du kan i vissa fall få lite mer betalt. I vissa fall kan du ha kommit överens med factoringbolaget om att få en viss procentandel utbetald direkt och lite mer senare. Om så är fallet får du den resterande delen betald när kunden har betalat sin faktura.