I en värld som är fylld med osäkerheter gör du rätt i att skydda dina nära och kära. Detta kan du göra på flera olika sätt, men att teckna en bra livförsäkring är sällan en särskilt dum idé. En sådan försäkring är nämligen ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget som ger dina nära ett skydd i händelse av att du skulle gå bort. Du betalar en premie till försäkringsbolaget i utbyte mot att de betalar ut en klumpsumma till dina anhöriga om du går bort.

3 tips som hjälper dig att välja rätt livförsäkring för just dig

Som försäkringstagare kanske du tänker att det inte spelar särskilt stor roll vilken livförsäkring du väljer? Så är dock inte fallet – detta val är väldigt viktigt då olika försäkringar skiljer sig en hel del åt vad gäller villkor och premie. För att hitta den rätta försäkringen för just dig bör du därför tänka på att:

  • Ta reda på vilken din agenda är. Vilket är syftet med att teckna denna försäkring för just dig? Anledningarna varierar från person till person. Du har sannolikt en tanke bakom tecknandet av försäkringen – kanske vill du ge din familj en ekonomisk trygghet? Om så är fallet bör du teckna den försäkring som ger dig högst försäkringsbelopp till ett rimligt pris. Men det kan även finnas andra skäl som ligger bakom detta beslut.
  • Beräkna vilket försäkringsbelopp som är det optimala. Försäkringsbeloppet är en faktor som ofta skiljer en livförsäkring åt från en annan. Du bör därför ägna lite tanke åt detta och beräkna vilket försäkringsbelopp som är det optimala i just ditt fall. Många rådgivare rekommenderar att det bör motsvara ungefär 10-15 gånger din årsinkomst. Men det kan även finnas situationer där ett lite lägre försäkringsbelopp är att föredra.
  • Var medveten om vilken premie du behöver betala. Innan du tecknar en viss försäkring bör du naturligtvis försäkra dig om att du vet hur hög premien är. Detta är trots allt den kostnad som du kommer behöva betala för försäkringen ifråga. Det är den ersättning som försäkringsbolaget tar ut för att tillhandahålla denna produkt.