Som ansvarig för en fastighet eller som boende i en bostad där stammarna behöver bytas är man kanske framförallt orolig för två saker i samband med stambyten – tid och kostnad.

För fastighetsägaren är stambyten en dyr historia. I en flerfamiljsbostad kan man räkna med att ett stambyte går på mellan tvåhundrafemtio och trehundrafemtiotusen per bostad, men det beror på många faktorer. Det beror på vilka material ni väljer att använda men det beror också på hur många stammar eller rör som behöver bytas och hur många lägenheter det finns i fastigheten med mera. För att få vetskap om kostnader för stambyten så bör du kontakta firmor som kan ge dig offerter för arbetet.

Vem tar beslut om stambyten

Om det gäller stambyten i hyresrätter så är det fastighetsägaren som tar beslut om detta, även fast denne måste ha godkänt från hyresgästerna. När det gäller stambyten i bostadsrättsföreningar så är det ett beslut som tas a styrelsen och som måste godkännas av alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. Om du som styrelse eller fastighetsägare är osäker på när stammarna senast byttes så bör du kontakta en sakkunnig som kan hjälpa dig att avgöra när det kan bli aktuellt med stambyten. Se vidare i pressrelease om stambyten.

Tid och kostnader för den boende

Normalt tar stambyten mellan sex och tio veckor. Under själva stambytet så kan det hända att du blir erbjuden sänkt hyra. Det kan också hända att du som boende blir erbjuden en ersättningslägenhet. Detta eftersom din lägenhet kan vara nästintill obeboelig under stambytet beroende på till exempel hur stort du har. Efter att stambyten är genomförda så höjs generellt hyran. Detta eftersom ett stambyte uppfattas som en standardhöjande åtgärd. Du som boende får ett nytt badrum och ett nytt kök med höjd standard och din lägenhet blir mer attraktiv. Om du bor i en bostadsrätt så kan stambyten innebär ungefär samma saker, men det beror lite på din bostadsrättsförenings ekonomi om de till exempel har råd att erbjuda ersättningslägenheter till de boende. Efter att stambytet är genomfört så kan du räkna med att det höjt värdet på din lägenhet eftersom ett genomfört stambyte innebär att stammarna inte behöver bytas på många år igen.