Vilka företag har lyckats bra med storytelling? Vad ligger bakom dess framgång? Vilka kan gynnas mer än andra? Nedan presenteras ett par storytelling exempel.

Vad är det?

Storytelling är en, av många, marknadsföringsvägar. I korthet handlar det om att berätta en historia som på något sätt gynnar företaget, dess försäljning eller varumärke. Exempel:

 • Kortfattat berättelse om företagets historia
 • Personalens väg inom företaget
 • Hur produkter vuxit fram genom innovativa lösningar

Det finns därmed en tydlig skillnad mot marknadsföring där målet enbart är ”kom och köp” eller ”just nu är det billigt”. Istället skapas en berättelse som fyller flera funktioner. Bland annat är det lättare att komma ihåg och ta till sig en berättelse än en enskild uppmaning. Dessutom skapar en historia en kontext där ett företags produkt kan presenteras.

Storytelling – Exempel och saker att tänka på

 • Varför?
  Börja med att ställa dig frågan ”varför?”. Varför genomförs denna kampanj? Vad är dess mål? Vad är det som önskas förmedlas? Det kan tyckas uppenbart men det finns otaliga exempel på storytelling där det är otydligt vad målet egentligen är. Då har marknadsföringsalternativet snarare valts utifrån att det upplevs ”modernt och nytt” än utifrån dess egentliga funktion.
 • Få med mottagaren
  ”Hur känner du när sylten är slut?” En enkel fråga kan bjuda in mottagaren i berättelsen. Detta åtminstone mentalt. Att sätta sig in i olika situationer är en del av målet med storytelling och det finns många exempel på hur frågor används i historieberättandet.
 • Följ standarddramaturgi
  Dramaturgi handlar om hur en berättelse byggs upp. Detta med inledning, upptrappning, problem, lösning osv. Genom att utgå från grundläggande dramaturgiska regler är chansen större att berättelsen blir bra – och uppfattas korrekt. Självklart kan man tänka ”outside the box” ibland men det är att ta en större risk.
 • Visa flera sidor
  Om ett företags, eller produkts, historia ska presenteras är det viktigt att ha med exempel på händelser som varit negativa. Detta för att väga upp allt positivt som presenteras. Är det enbart positiva saker som visas kan mottagaren lätt uppfatta det som reklam eller överdriven information.
 • Googla och jämför
  Att se på andra och ta inspiration är alltid bra. Sök på Google efter företag som använt storytelling inom sin marknadsföring och ta idéer från dessa. Det är dumt att behöva uppfinna hjulet två gånger…