Om du som vuxen vill byta yrkesbana och studera till elektriker finns flera utbildningsvägar. Bor du Helsingborg får du däremot förbereda dig för att pendla till närliggande stad. Enligt Allastudier.se finns nämligen inte någon vuxenutbildning till elektriker i den staden. Däremot i närliggande städer.

Att utbilda sig till elektriker innebär att man gör sig mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Överlag är det brist på hantverkare och det gäller inte minst elektriker då man inte får utge sig för att vara elektriker om man inte har relevant utbildning och auktorisering. Detta till skillnad mot exempelvis snickare där inte något liknande krav finns.

Pendla till Kristianstad

I Kristianstad ligger den anrika skolan Hermods. En skola som är känd för distansutbildningar inom flera olika områden och mot elever över hela Sverige. På Hermods finns exempelvis utbildning mot elektronikmontör, installationselektriker samt industrielektriker. Utbildningen till elektriker är däremot generellt ”bunden till studieort”

Helsingborg – Kristianstad

Om du bor i Helsingborg behöver du åka ca 10 mil för att komma till Kristianstad.  En sträcka som lätt kan åkas med kollektivtrafik om man inte själv vill pendla med bil.

Pendla till Malmö

I Malmö finns exempelvis AStar som erbjuder vuxenutbildningar. De har fokus på praktiska utbildningar med fokus på byggsektorn. Här finns exempelvis Bygg & Anläggning, Svetstekniker samt El- och energiprogrammet. Utbildningarna varierar allt från 24 veckor till 15 månader. En del är även anpassade efter egen studietakt.

Helsingborg – Malmö

Från Helsingborg är det bara ca 5 mil till denna utbildning. En sträcka som därmed tar mindre än en timme med bil. Även denna sträcka är vältrafikerad med busstrafik då många pendlar till jobben inne i storstaden. Det kan mycket väl vara detta som ligger bakom att denna utbildning presenteras när man söker efter en utbildning till elektriker i Helsingborg

En utbildning som ger jobb

Som nämnts i inledningen är det brist på elektriker i många städer i Sverige. Att byta yrkesbana kan därmed innebära att man även betydligt lättare kan hitta ett jobb. Det är inte ovanligt att företag söker upp elever på utbildningarna för att erbjuda sommarjobb eller praktikplats. Allt för att på längre sikt kunna anställa dem. Med hög efterfrågan på utbildade personer kan man även räkna med en relativt god lön. Även om det inte finns utbildning så finns det ju självklart bolag som söker folk. Att jobba som elektriker i Helsingborg är alltså lättare än att utbilda sig till det i samma stad.

Exempel är tagna från augusti 2019 och de utbildningar som då presenterades på Allastudier.se. Utbudet av olika utbildningar kan självklart förändras över tid.