Vad är 3d modellering i praktiken?

Det går att förklara 3d modellering med tekniska termer – men det är sällan det som kunderna efterfrågar. De vill veta vad arbetssättet innebär för dem och vad det är i praktiken. Hur kan det användas för företag inom marknadsföring, produktutveckling osv?

Första steget från 2D till 3D

När ett företag har en bild eller en produkt och vill skapa en 3d modell av denna sker 3d modellering. Det är alltså första steget från produkt till digital produkt. Produkten mäts och ritas av så att den finns i en digital variant. I ett första skede läggs inte fokus på färg och material utan framförallt skapas ett ”skelett”.

Vad kan 3d-modell skapas från?

  • Produkter
  • CAD-ritningar
  • Fotografier
  • Skisser

Vad kostar 3d modellering?

Hur lång tid som arbetet tar beror främst på arbetets komplexitet. Förenklat kan sägas att en tärning är extremt mycket enklare att modellera än en tennsoldat.

I likhet med att det är omöjligt att svara på ”vad kostar det att laga bilen?” utan att mekanikern har sett bilen så kan inte en grafiker ge pris på 3d modellering utan att först blivit insatt i projektet. En del byråer jobbar med fasta priser som de därmed räknar ut och visar i förväg. Andra tar betalt per timme men kan då exempelvis ange att priset bör hamna inom ett specifikt intervall.

Varför skapa 3d-modell?

Företag kan använda 3d-modeller inom en rad olika områden:

Produktutveckling

Hur skulle produkten se ut om den gjordes större, mindre eller med annan färg? Med modellen kan detta tas fram på datorn vilket därmed gör att produktion inte behöver ske förrän en ny prototyp är klar. Därmed går det även att ta fram digitala produkter och visa dem för eventuella kunder utan att ens ha produkten på lager.

Visa upp produkterna

Idag visar E-handlare upp sina produkter med 2-D bilder i butiken. Det är i alla fall det vanligaste men 3d kommer allt starkare. Därmed kan kunderna vrida och vända på produkten och se den från flera olika håll. Dessutom har vissa E-butiker tjänsten att det går att ändra färg, form och material. Direkt visas det på skärmen hur slutresultatet skulle bli.

3d modellering är alltså arbetet som leder fram till en 3d-modell. En modell som sedan kan användas för att visa upp och anpassa produkten på ett extremt flexibelt sätt.