Vad är bubbelplast?

Bubbelplast är ett följsamt transparent material av plast som används för att skydda ömtåliga föremål. På bubbelplasten sitter luftfyllda bubblor jämnt fördelade. Det är dessa bubblor som skyddar ömtåliga föremål i samband med exempelvis leverans. Dessa bubblor finns i olika storlekar och olika typer av bubbelplast är bäst lämpade för att skydda olika typer av föremål, beroende på föremålets storlek och vilken nivå av skydd som krävs.

Flera lager av bubbelplast kan ibland användas för att bättre isolera mot vibrationer och stötar, medan ett enskilt lager ofta används för att skydda föremålets yta. Bubbelplast förekommer även inuti vissa sorters kuvert som används för att distribuera föremål. Bubblorna behöver inte nödvändigtvis vara runda utan de kan även ha andra former, även om den cirkulära formen är den vanligaste på bubblorna i bubbelplast.

Bubbelplasten tillverkas ofta av lågdensitetspolyeten (LDPE). Bubblorna kan vara så små som 6 mm i diameter, upp till 26 mm eller mer. Den vanligaste storleken på bubblor i bubbelplast är 10 mm. Förutom att luftbubblorna i plasten till en viss grad skyddar de föremål som lindas i denna, kan även själva plastmaterialet ge visst skydd. Vid distribution av till exempel känsliga elektronikkomponenter används en typ av bubbelplast med en antistatisk egenskap för att säkerställa att komponenterna inte skadas av statisk elektricitet.

Ny bubbelplast utan ljud

Eftersom bubbelplast ger ifrån sig ett litet smällande ljud när man tar sönder dess bubblor, används plasten ofta av barn för nöjes skull. Företaget Sealed Air Corp, som har salufört bubbelplast sedan 1960-talet, har dock tagit fram en ny version av produkten som de kallar iBubble Wrap. Denna nya version av bubbelplasten har en ny utformning och säljs som platta plastark vilka kan fyllas med luft med hjälp av en särskild pump. När den är fylld med luft ser den nya produkten ut som den mer traditionella bubbelplasten, men den ger inte ifrån sig något ljud när man trycker på den.

Anledningen till att företaget har tagit fram en ny version av produkten är att den ska ta blott en femtiondel så stor plats som den tidigare. Detta kommer förmodligen uppskattas av e-handlare då dessa vill leverera sina produkter så kompakt som möjligt.