Välj Första Hjälpen- eller HLR utbildning i Stockholm

Även om grunden är densamma oavsett vilken HLR utbildning som väljs så finns det ett flertal olika inriktningar, vilket även gäller för Första hjälpen. Här presenteras ett axplock av inriktningar från en av de större leverantörerna av utbildningar i Stockholm. Som visas är det alltså viktigt att välja rätt HLR utbildning utifrån exempelvis ålder och yrke, inte bara välja ”vilken som helst”.

S-HLR

S-HLR är en utbildning som vänder sig till sjukvårdspersonal. Till skillnad mot en HLR utbildning som vänder sig till privatpersoner ingår här träning med flera hjälpmedel så som syrgas och hjärtbräda. Dessutom (i likhet med flera andra utbildningar) träning på defibrillering.

Första hjälpen & HLR för hemtjänst

Många hemtjänstföretag låter sina anställda gå en specifik utbildning (finns bland annat i Stockholm) mot hemtjänst. Både Första hjälpen och HLR är då anpassad mot äldre och de vanligare problem som uppstår hos denna grupp. Bland annat är det vanligare med diabetes då ca 10 % av personerna över 75 år har diabetes.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa

Hur hanteras en person mitt i en krissituation – eller med psykisk ohälsa? Utbildningen hjälper deltagarna att upptäcka och stödja, men även förstå när det är behov av att kontakta ytterligare hjälp. Dessa finns både för unga, vuxna och äldre.

Medan Första Hjälpen och HLR är utbildningar som erbjudits i Sverige under mycket lång tid är detta en relativt ny utbildning – som blir allt mer populär. Det kan mycket väl ha att göra med den större öppenhet som finns i samhället kring psykisk ohälsa.

Boka Första hjälpen eller HLR utbildning i Stockholm

  • Via företaget

Om du är anställd kan du lämna in förslag på att en HLR utbildning ska genomföras på arbetstid. Många arbetsgivaren har en viss summa avsatt för vidareutbildning och inom många yrken kan absolut HLR anses vara relevant.

Är det minst 10 – 12 personer på företaget kan ett utbildningsföretag från Stockholm komma till företaget och genomföra utbildning på plats i dess lokaler.

  • Drop in

Ett annat alternativ är att gå på en ”Drop in” tid. Företagen som erbjuder dessa utbildningar visar på hemsidan vilka datum som gäller under kommande månader samt var i Stockholm som den kommer att utföras. Därefter får alla som vill anmäla sig och delta. Det blir därmed grupper som består av människor som inte känner varandra.