Vad bör man tänka på när det är dags att välja utförare inom assistans? Vilka olika alternativ finns och vad skiljer dem åt? Vem kan hjälpa till om det känns svårt att välja?

Att välja utförare inom assistans innebär att du själv väljer att inte ha arbetsgivaransvaret. Istället läggs detta över på exempelvis ett assistansbolag. Det är enbart ca 3 % som väljer att ha arbetsgivaransvaret och därmed själv ta hand om allt från rekrytering till lönehantering.

Fyra alternativ vid val av assistans

  • Kommunen
  • Egen regi
  • Brukarkooperativ
  • Företag (Vanligast)

Så fungerar det med assistansersättningen

När du är beviljad assistans kommer du få en assistansersättning. Beloppets storlek avgörs av hur stort hjälpbehov du har. Anser du att ditt behov har ändrats tar du kontakt med handläggare som därmed får göra en ny bedömning. Vid val av utförare av assistans går denna summa till utföraren. Pengarna går till löner för administration, rekrytering och framförallt löner till de personliga assistenterna.

Välja utförare inom assistans utifrån avtalen

Det är avtalen som helt och hållet styr hur assistansen läggs upp och vilken hjälp som brukaren kan förvänta sig att få. Det är då tre avtal som styr detta. Huvudavtalet är ett grundavtal som gäller för alla brukare. En bas att stå på i förhållandet mellan utföraren och brukaren. Bland annat framgår det här vem som har ansvar för vad och uppsägningstid. Enligt regler får inte ändringar sker i detta avtal utan då krävs det i så fall att ett helt nytt avtal skrivs. Under bilagor till huvudavtalet framgår det lite mer specifikt hur arbetet kommer att utföras. Här finns exempelvis information kring hur olika uppgifter fördelas och andra mer specifika uppgifter. Privata avtalet är de mest specifika saker som gäller för en brukare. Detta kan ändras utan att huvudavtalet behöver ändras. Det är viktigt att gå igenom avtalen och förstå dess upplägg innan avtal skrivs. Det är avtalen som primärt ska ligga till grund för beslutet när du ska välja utförare av assistans.

Få hjälp att välja

Ska kommunen, privat aktör eller kooperativ vara anordnare? Vilka avtal behöver läsas igenom och vad bör man vara extra uppmärksam på? Vilket assistansbolag är bäst utifrån dina behov? Att välja utförare inom assistans är inte lätt – framförallt inte för de som ska välja för första gången. En väg att gå är då att ta hjälp av en assistansförmedling. Dessa arbetar uteslutande med att bistå personer med hjälp, kunskap och tjänsten att jämföra olika utförare. Däremot har de generellt enbart fokus på de privata alternativen och jämför därmed inte alltid kommunens alternativ. Kortfattat gör de en behovsanalys på brukaren. Denna behovsanalys ligger sedan till grund när olika assistansbolag jämförs. På detta sätt kan de ta fram passande bolag helt efter behovet som finns. En tjänst som för brukaren inte kostar något men som underlättar betydligt i val av utförare av assistans.