Vanliga frågor kring fönsterputs

Här har några av de vanligaste frågorna samlats kring fönsterputs. Frågor och svar är tagna från ett par städföretag i Stockholm och deras FAQ (Frågor och Svar).

Måste jag vara hemma när fönsterputsaren kommer?

Nej, du måste inte vara hemma om du inte vill. Däremot förväntas du ha plockat bort allt i de fönster som ska putsas. I annat fall riskerar du få betala extra för detta arbete. Är det enbart utsidorna som ska putsas kan städföretaget komma och genomföra putsningen oavsett om du är hemma eller inte.

Hur fungerar det med RUT-avdrag?

Om du har möjlighet att få RUT-avdrag kan du kontrollera på Skatteverkets webbplats. Där framgår även om du gjort avdrag tidigare under året och därmed hur stort avdrag som finns kvar att utnyttja. Det är det enda du behöver kontrollera. Resten tar företaget som utför fönsterputsningen hand om.  På den faktura de skickar ska det framgå pris före RUT och efter RUT. Därmed framgår det även hur mycket du ska betala. Du behöver inte lämna in några kontrolluppgifter till Skatteverket eller liknande. Allt detta sköter städföretaget.

Vad kostar fönsterputs?

Det är något olika hur kostnaden räknas ut då vissa tar betalt per timme och andra tar betalt via ett fast pris. Ett städföretag i Stockholm anger att fönsterputs för en etta (lägenhet) kostar 850 kr. Men detta är alltså före RUT-avdrag vilket gör att privatpersoner som kan använda RUT-avdrag enbart betalar 425 kr. Samma företag tar 1050 kr för att putsa en femma vilket efter avdrag blir 525 kr.

Priserna ovan ska enbart ses som exempel på vad fönsterputs kostar. Men jämförs de mot andra städföretag i Stockholm som erbjuder fönsterputsning syns det att prisnivån ligger på ungefär den nivån.

Behöver jag som kund stå med material?

Generellt behöver du inte ha material hemma då de som utför fönsterputs vill använda det material de är vana med. Framförallt handlar det om att ha mycket hög kvalité på skrapan och skulle personalen använda kundernas skrapor är risken att de får använda betydligt sämre produkter.

Dessutom är det väldigt lätt att få med sig allt som behövs vid en fönsterputs. Det brukar rymmas i en hink vilket gör att företaget inte har några svårigheter att ta med sig materialet mellan de olika kunderna. Det finns till och med företag i Stockholm som cyklar runt med materialet.