Genom att gå en truckutbildning ges behörighet till att köra truck, vilket i många fall är ett krav för att kunna få jobb inom till exempel lager och logistik. Utbildningen består av en praktisk och en teoretisk del och är snarlik oavsett utbildare. Nedan följer ett exempel på vilka moment som ingår, där informationen är hämtad från just en av dom utbildare som är aktiv inom området.

Teori

En del av en truckutbildning består av teori och att skaffa behörighet för att köra truck påminner lite om att ta ett vanligt körkort. Det finns vissa saker som föraren bör kunna – så som hur en truck är uppbyggd och hur den dagliga tillsynen av fordonet bör ske.

Praktiska delar i en truckutbildning

Dom praktiska delarna i en truckutbildning består främst av något som skulle kunna kallas för övningskörning. Deltagaren får bland annat öva på att lasta och lossa material med trucken samt på att manövrera den på ett tryggt och säkert sätt.

Utbildaren som används som exempel i den här texten erbjuder i princip hur mycket övningskörning som helst, till dess att den praktiska delen av utbildningen är godkänd. Det finns alltså ingen press på att klara det på första försöket utan målet är att deltagaren / föraren ska känna sig helt säker med att framföra fordonet.

När båda momenten av en truckutbildning är genomförda och godkända skickas ett bevis för behörigheterna ut till deltagaren – som kan använda det för att söka jobb inom till exempel lager och logistik. I just den här utbildningen ges föraren behörighet för flera olika trucktyper:

  • A 1–4
  • B 1–4
  • D-1

Dom ovan nämnda är dom vanligaste behörigheterna som företag efterfrågar i samband med rekrytering för tjänster där truckkörning ingår. Det är så ledes en bra grund att stå på för den som är sugen på att ge sig in i lager- och logistikbranschen eller liknande.

Hitta utbildningar

Att hitta en truckutbildning är inte särskilt svårt – dom finns att tillgå på olika platser runt om i landet och ges ofta löpande.

Företaget i exemplet finns till exempel tillgängliga i flera städer, så som:

  • Stockholm
  • Malmö
  • Örebro
  • Göteborg

Just den utbildaren finns, precis som dom flesta andra, att hitta på nätet och det går att boka in sig på en utbildning direkt på hemsidan.